3. zasedání zastupitelstva obce Břehy

Ve středu 13. února 2019 od 18 hodin proběhne v restauraci autokempu Buňkov veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

Body zveřejněného programu jsou následující:

1) Rozpočtové opatření č. 10/2018, informace starosty
2) „Zlepšení nakládání s odpady v obci Břehy“ – projekt na vybudování nového sběrného místa na TS, podklady pro získání dotace z MŽP (naše č.j. 53/19)
3) SB projet – smlouva o věcném břemeni – ulice Pod Lipami (naše č.j. 75/19)
4) Žádost o dočasný pronájem nebytových prostor (naše č.j. 37/19)
5) Informace o založení SVJ v čp. 97 a o následujících krocích.
6) Veřejnoprávní smlouva s Městem Přelouč – VPS na úseku přestupků – dodatek ke smlouvě č. 27/2008. (naše č.j. 41/19)
7) Informace iniciativy Stop těžařům – zajistili advokáta – plná moc advokátovi k zastoupení obce Břehy ve věcech plánované těžby v Lohenicích (naše č.j. 45/19)
8) Žádost o podporu SDH Svinčany (naše č.j. 17/19)
9) Žádost o byt v obci Břehy (naše č.j. 520/18)
10) Žádost SDH Břehy o dotaci (naše č.j. 61/19)
11) Hospodářský výsledek Mateřské školy Břehy, okres Pardubice (naše č.j. 64/19)
12) Zpráva o první části rekonstrukce knihovny a celkové náklady + informace o zateplení a sádrokartony.
13) Informace – VAK a.s. středisko Přelouč předložil návrh na rekonstrukci vodovodu do autokempu Buňkov.
14) Oslavy 175 let školy
15) Vyhlášení EVL Louky u Přelouče – informace o stavu.
16) Informace – obec se podílí na organizaci Poháru ZOD „Bratranců Veverkových“ v mariáši, který se koná ve Břehách.
17) Informace – obec Břehy podporuje hokejbalový klub BSB Břehy (startovné)
18) Zpráva o první části rekonstrukce knihovny a celkové náklady + zateplení a sádrokartony
19) Žádost o dotaci z prostředků Pardubického kraje titul „B3“ na pingpongové stoly
20) Doprava občanů obce na hory – informace.
21) Mlýn – obklady schodiště
22) Tříkrálová sbírka – informace
23) Kotel plynový prodejna potravin, plynový kotel ve škole – informace
24) Nařízení vlády kterým se mění nařízení č. 318/2017 sb.
25) Ošetření a kácení u silnice III/3229 (naše č.j. 79/19)
Body zařazené zastupiteli (§ 94 zákona o obcích)
Diskuze