16. veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy

V pátek 18. prosince 2020 od 17 hodin se bude v sokolovně konat veřejné zasedání zastupitelstva.

Zveřejněný program:

  1. Rozpočet Obce Břehy na rok 2021.
  2. Rozpočtový výhled Obce Břehy 2022-2026.
  3. Dodatek č. 1/2021 smlouvy 09/02 s SOP a.s. Přelouč.
  4. Věcné břemeno ve prospěch ČEZ Distribuce a.s. – smlouva o smlouvě budoucí IV-12-2020692/sobs vb/1 (naše č.j. 704/20).
  5. Informace – objednávka na zpracovaní žádosti o dotaci z MMR program 117D8210E u RRA PK (viz usnesení č. 11 z 15. jednání OZ).
  6. Inventury a plán inventur 2020.