15. zasedání zastupitelstva obce Břehy

Ve čtvrtek 26. listopadu 2020 od 18 hodin proběhne v sokolovně ve Břehách veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

Zveřejněný program: 

1)    Smlouva o zřízení věcného břemene – oprávněný GasNet, s.r.o. (lokalita Na pile).

2)    Smlouva o zřízení věcného břemene – oprávněný ČEZ Distribuce a.s. (ul. Zemědělská).

3)    Smlouva na zpracování dokumentů a žádosti na dotaci „Rekonstrukce hřiště u ZŠ v Obci Břehy“ č. SML Z M 20 792.

4)    Smlouva na organizaci výběrového řízení v rámci projektu „Zkvalitnění nakládání s odpady – zavedení door-to-door systému v Obci Břehy“ č. Z-ZP-20 0097.

5)    Dodatky ke smlouvám  darovacím uzavřeným na základě usnesení ZO Břehy č. 9 z 11. zasedání, 11 z 11. zasedání a 11 z 10. zasedání.

6)    Smlouva o bezúplatném převodu vlast. práva k majetku č UZSVM/HPU/6542/2020-HPUM parcela p.č. 372 v k.ú. Břehy.

7)    Příprava rozpočtu obce na rok 2021 – informace.