Zápis do 1. ročníku ZŠ Břehy

se koná ve čtvrtek 20. ledna 2011 od 12 do 16 hodin v budově školy. S sebou si přineste rodný list dítěte a občanský průkaz (doklad o bydlišti).

Povinná školní docházka ve šk. roce 2011/2012 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2005. K zápisu je nutné se s dítětem dostavit i v případě, že rodiče budou žádat o odklad povinné školní docházky.