Svěcení hasičského praporu

V sobotu 28. července 2012 budou břežští hasiči slavit 115. výročí založení sboru (ve skutečnosti je to 132. výročí). Od hasičské zbrojnice vyjde průvod s dechovou hudbou na hřiště, kde bude probíhat hlavní program. V předvečer oslav bude slavnostní výroční schůze a oba večery s hudbou.

Hlavním bodem programu bylo svěcení nového hasičského praporu.