7. zasedání zastupitelstva obce Břehy

V úterý 8. října 2019 od 18 hodin v restauraci Cikánka se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

Zveřejněný program:

  1. Kupní smlouva s firmou Koreček s.r.o. na kanalizaci srážkovou, veřejné osvětlení, pozemní komunikace ( v areálu bývalé pily) a pozemek p.č. 104/1 v k.ú. Břehy (viz. usnesení č. 2 z 27. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Břehy ze dne 26.09.2018).
  2. Předkupní právo obce na pozemky v lokalitě „Břehy sever“. Žádost o zrušení pro p.č. 390/129 v k.ú. Břehy.
  3. Vodorovné značení v obci – označení křižovatek místních komunikací s cílem zvýšení bezpečnosti provozu.
  4. Nákup sekacího traktůrku se sběrem pro TS Břehy.
  5. Nabídka pozemku k prodeji obci – p.č. 110/1 v k.ú. Břehy (č.j. 503/19).
  6. Informace o přípravě rozpočtu obce Břehy na rok 2020.