17. veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy

V pátek 12. února 2021 od 17 hodin se bude v sokolovně konat veřejné zasedání zastupitelstva.

Zveřejněný program:

 1. Rozpočtové opatření č. 5/2020 – informace.
 2. Smlouva o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce a.s.; naše č.j. 9/21 (p.č 390/67 v k.ú. Břehy).
 3. Smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci stavby: IE-12-2007580 – investor ČEZ Distribuce a.s.; naše č.j. 85/21.
 4. Kupní smlouva na pozemky p.č. 855/6 a 34/14 v k.ú. Břehy dle GP 758  25/2020
 5. Žádost č.j. 12/21 – konání závodu Překážkáč  
 6. Žádost č.j. 83/21 – pronájem prostor v č.p. 11
 7. Žádost č.j. 84/21 – pronájem hospody v č.p. 11
 8. Žádost č.j. 33/21 – snížení nájmu z důvodů uzavření restaurace
 9. Nový strategický plán obce od roku 2022 do 2026 – příprava
 10. Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů s SOP a.s. – návrh od svozové firmy
 11. Změna současné pracovní smlouvy zaměstnance TS
 12. Informace o plánované opravě mostu č. 333-003 Pardubickým krajem
 13. Založení SVJ v bytovém domě č.p. 107 – záměr
 14. Projektová příprava vodovodu a kanalizace – ulice Na Hrázi