13. zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva

2016_13_Program_15062016

Pozor změna!!! Zasedání je posunuto na 19. hodinu!!!

Ve středu 15. června 2016 od 19 hodin proběhne v restauraci Cikánka veřejné zasedání obecního zastupitelstva.

 

Valná hromada Autokempu Buňkov s. r. o. odsouhlasila hospodářský výsledek za rok 2015 ve výši -337.900 Kč. Tržby byly ve výši přes dva miliony Kč, mzdové výdaje byly sníženy. Jednatelka Lucie Jelínková nás seznámila s provedenými opravami – např. oprava sociálního zařízení (stála 827.000 Kč, z čehož 165.000 Kč bylo dotováno Pardubickým krajem), bezbariérový přístup do vody (také byl částečně dotován), nová mola a lavičky.

OZ schválilo hospodářský výsledek obce Břehy za rok 2015.

OZ schválilo účetní závěrku obce Břehy za rok 2015.

OZ schválilo účetní závěrku mateřské školy a rozdělení hospodářského výsledku ve výši 457 Kč do rezervního fondu.

OZ schválilo účetní závěrku základní školy a rozdělení hospodářského výsledku ve výši 19.535 Kč do rezervního fondu.

OZ schválilo nabídku Luboše Fialky na opravu kuchyně a prádelny v za cenu 266.403 Kč (kompletní elektroinstalace, rozvody vody a odpadů a i když to nebylo řečeno, tak vycházím z předpokladu, že je v ceně zahrnuta i dlažba, obklady, bojler či umyvadlo zmiňované na 12. zasedání). Další čtyři oslovené většinou místní firmy nabídku neposlaly.

OZ schválilo nabídku firmy Cor HB, s.r.o. na kuchyňské vybavení MŠ za 199.117 Kč (podrobněji viz 12. zasedání).

OZ schválilo nabídku firmy SVĚT OKEN s.r.o. na výměnu 4 oken v šatně a 2 dveří v za cenu 102.033 Kč.

Krajský úřad Pardubického kraje povolil navýšení kapacity MŠ ze 43 na 48 dětí.

OZ schválilo dotaci pro Moped klub Břehy z.s. ve výši 25.000 Kč.

OZ schválilo dotaci od Pardubického kraje pro SDH Břehy ve výši 40.000 Kč na pořízení pneumatik. Dotace tvoří max. 70 % celkových nákladů.

OZ schválilo dotaci od Pardubického kraje z Programu obnovy venkova ve výši 100.000 Kč, která bude použita na úpravu návsi na Křižovatce. Dotace má tvořit max. 50 % celkových nákladů. Jak velký bude asi celkový rozpočet na úpravu návsi? Vážně máme na plýtvání darované dotace na pompézní výtah místo dlouhodobě potřebné návsi? Ve mlýně bez koncepce se topí miliony, ale na druhou stranu starosta na schůzi brečí, že naši hasiči nutně potřebují nové auto (nebo minimálně novou cisternu), na což žádný dotační program momentálně neexistuje, a je extrémně nepravděpodobné, že existovat bude. K dispozici je totiž jen dotace na auto s nádrží s méně než polovičním objemem, než má ta stávající.

OZ schválilo smlouvy s VaKem o dodávkách vody a odvádění odpadních vod, týkající se i objektů, které obec pronajímá.

OZ schválilo smlouvu o dílo s firmou TRIPLEX CZ s.r.o. na zhotovení 4podlažního venkovního proskleného výtahu ve mlýně na Výrově za cenu 1.148.290 Kč. Na náklady obce v řádu několika desítek tisíc budou provedeny stavební přípravné práce včetně dveřních otvorů do 2. a 3. NP. Podle slov starosty je v 1. patře mlýna plánovaná výstavní místnost, malá příležitostná posilovna, kancelář (pro případné dočasné přesunutí OÚ) a ve 2. patře spolková místnost (pro případnou dočasnou zasedací místnost).

Místostarosta informoval o možnosti získání dotace z programu Podpory budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji na obnovu asfaltové plochy tenisových kurtů ve výši 532.000 Kč, což má být max. 70 % z celkové ceny projektu. Realizace by mohla být v září 2017.

OZ schválilo firmu MONOTREND s.r.o. jako dodavatele dalších dvou nerezových prvků na dětského hřiště u autokempu (sestava se skluzavkou a šplhací sestava) v celkové ceně 137.408 Kč. Náklady má pokrýt dotace od chvaletické elektrárny a realizace je plánovaná na září 2016.

OZ schválilo záměr prodeje bytů současným nájemníkům v BD č. p. 107. Jde o 7 bytů, dvě garsonky si obec ponechá. Podle znaleckého posudku by celková cena bytů měla být ve výši 4,7 mil. Kč. Padl zde i návrh zvýšení nájmu v případě, že současní nájemníci na koupi nepřistoupí.

Ještě jsme mohli slyšet návrh na umístění kamer na tenisových kurtech a stížnost na hlubokou kaluž na silnici v Bahníkově ulici.

* barevně označené body nebyly na zveřejněném programu