Proti spalovně musí místní politici rozhodně vystoupit

Pardubice – Podle informací z médií odmítlo politické vedení Pardubického kraje návrh na odkup spalovny nebezpečného odpadu v Rybitví.

Nevyužilo tak možnost ukončit jednu z nejpalčivějších otázek dotýkajících se životního prostředí. Vzhledem k angažování sociálně demokratických politiků v celé kauze působí rozhodnutí nepochopitelně.
Vlastník spalovny, společnost AVE CZ, měl nabídnout na společném jednání kraji spalovnu za osm milionů korun. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický nabídku odmítl s poukazem, že nevidí důvod, proč by se měl vypořádávat s projektem z veřejných peněz. Na první pohled smysluplný argument dostává trhliny při pohledu na ostatní možnosti. Spalovna totiž stále usiluje o získání integrovaného povolení ke stavbě a ve hře také zůstává prodej jinému investorovi, který celý projekt dotáhne.

Veřejný zájem

Z dostupných informací netvrdím, že krajské vedení mělo kývnout na předloženou nabídku. Ale v celé záležitosti by mělo nepochybně postupovat daleko aktivněji a spolupracovat s vlastníkem a okolními obcemi na přijatelném řešení. Hledání strategického investora či smysluplného využití pro objekt spalovny je přece záležitostí spadající pod veřejný zájem.

Neměli bychom ani zapomínat, že mnozí politici ČSSD včetně exnáměstka hejtmana Jana Tichého, současné krajské radní Ludmily Navrátilové či poslance Miroslava Váni si pomohli v politické kariéře právě rázným odporem ke spalovně nebezpečného odpadu. Téma také ovlivnilo debatu před loňskými krajskými volbami.

Nestojí nad zákony

Občany Rybitví, Pardubic a celého kraje může jen mrzet, že politici takovou rozhodnost neprojevují i ve svých funkcích.
Je dobré připomenout, že ani kraj nemůže stát nad platnými zákony. Proto stále zůstává pravděpodobné, že bude v prostoru spalovny realizován projekt široce odmítaný veřejným míněním a hlavně s možným negativním dopadem do životního prostředí. Za splnění zákonných kritérií včetně použití takzvaných nejlepších dostupných technologií (BAT) nepomůže účinně úřednický aparát ani další odpor občanů.

Ne jen čekat

Česká republika totiž stále patří mezi státy, kde vymahatelnost práv vycházejících z Aarhuské úmluvy a evropského práva životního prostředí má k ideálu ještě daleko. O to musí být místní politici rozhodnější a ne jen čekat na výsledek. Nevěřím však, že se v případě realizace spalovny levicoví politici přihlásí o svou odpovědnost se stejnou vervou, s jakou se hlásili o úspěchy při odložení projektu spalovny.

Jan Matějek (ODS), člen komise pro životní prostředí
Pardubický deník