Zastupitel Rubeš: „Co se spalovnou v Rybitví? Koupit ji“

Rybitví – O téma spalovny nebezpečného odpadu v Rybitví se zajímám dlouhodobě. Lidé si mohli oddechnout, když na tomto místě skončila začátkem roku 2004 se spalováním odpadu Synthesia Semtín.
Firma AVE CZ odpadové hospodářství s rakouským kapitálem poté hodlala spalovat na stejném místě několikanásobně více odpadu. Kapacitou by se jednalo o největší zařízení toho druhu v republice.
Ministerstvo životního prostředí sice v roce 2010 na základě posouzení vlivů stavby na životní prostředí vydalo firmě zamítavé stanovisko, ale ta se nevzdala. Požádala krajský úřad o vydání integrovaného povolení.

Nedostala ho, a tak se následně ještě obrátila na Nejvyšší správní soud, kde zaznamenala dílčí úspěch. V současné době nabídla firma AVE CZ odstoupení od svého záměru výměnou za to, že kraj od ní spalovnu za osm milionů korun odkoupí. Kraj to ale odmítl. Pardubická radnice k tomu uvedla, že primátorka Štěpánka Fraňková o nabídce nic neví a že na městě se toto téma nikdy neobjevilo, takže těžko říci, zda by takové řešení našlo podporu. Toto prohlášení mne mrzí. Již v minulém roce jsem totiž přímo na zasedání Zastupitelstva města Pardubic osobně přednesl návrh na odkoupení spalovny.
S mým názorem se tehdy v podstatě ztotožnil také náměstek primátorky pro životní prostředí František Brendl.
Ve druhém pololetí loňského roku jsem tento návrh několikrát prezentoval i v tisku.

Finanční náhrada

Odkoupení spalovny městem a krajem jsem označil za vstřícný krok, který by zbavil občany hrozby provozování spalovny v bezprostřední blízkosti rodinných domů a zároveň by firmě AVE CZ kompenzoval vynaložené prostředky na její záměr.
Bylo by samozřejmě ještě lepší, kdyby firma AVE CZ svůj finanční požadavek snížila. Doufejme, že k tomu dojde. Dnes je situace nepřehledná. V současné době má společnost AVE CZ požádáno již podruhé o vydání integrovaného povolení na stavbu, ale některé podmínky z těch, jež jí byly stanoveny (doplnění provozního řádu a hodnocení pracovních rizik, předložení územního rozhodnutí o změně stavby, dopracování postupu spalování při různých teplotách) pravděpodobně považuje za nesplnitelné. Teoreticky může prodat zařízení jiné firmě, která by se mohla pokusit podobný záměr prosazovat.

Na finanční náhradě firmě AVE CZ by se mohly podílet kromě kraje a města také okolní obce, které bojovaly proti provozování spalovny.

Záměr by padl

Vyrovnáním s firmou by záměr definitivně padl. Navíc za následný prodej starého zařízení by bylo možno získat nezanedbatelné peníze.

Miroslav Rubeš, zastupitel města Pardubic
Pardubický Deník