Ocenění Pardubického kraje

Nominujte i vy osobnosti, kterých si vážíte, termín je do konce října

Znáte ve svém okolí někoho, kdo si zaslouží ocenit za své zásluhy o Pardubický kraj? Nebo zachránil něčí život? Krajští zastupitelé zahájili novou tradici, kterou bude každoroční udílení cen Pardubického kraje a medailí hejtmana Pardubického kraje. Připojili se k dalším krajům v naší republice, které podobné ceny udělují už několik let.

„Díky tomu budeme mít prostor pro důstojné poděkování výjimečným osobnostem, kolektivům, ale i právnickým osobám, které svou prací a činy přispívají k rozvoji a budování dobrého jména Pardubického kraje,“  vysvětlil hejtman Martin Netolický.

Udílet se bude:

  • Cena Zastupitelstva Pardubického kraje za zásluhy o Pardubický kraj
  • Cena Michala Rabase za záchranu života a zdraví
  • Medaile hejtmana

Navrhovateli prvních dvou cen mohou být občané, představitelé správního či jiného orgánu nebo právnické osoby spadající do území Pardubického kraje. Nominovat osobnosti na ceny Pardubického kraje můžete na webovém formulářiNávrhy můžete také na vyplněném formuláři posílat na adresu Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice s poznámkou: Ocenění Pardubického kraje, a to do 31. 10. 2013.

O udělení cen bude rozhodovat Zastupitelstvo Pardubického kraje. Slavnostní předávání se uskuteční na začátku roku 2014 za účasti široké veřejnosti.

Mediálním partnerem Ocenění Pardubického kraje jsou Deník, Český rozhlas Pardubice a Východočeská televize V1.

www.pardubickykraj.cz