Muzeum Přelouč

Vážení příznivci historie Přelouče a přeloučského muzea, po více jak dvaceti letech se začíná blýskat na lepší časy. Od listopadu 2014 se o sbírky muzea stará pracovník na plný úvazek. V plánu je především vytvoření stálé expozice, která bude umístěna v č.p. 25 a č.p. 26 na Masarykově náměstí. Od ledna 2015 byly zahájeny pravidelné přednášky, o kterých Vás budeme informovat zde i v Přeloučském Roštu. Přednáší nejen správce muzejních sbírek, ale i hostující přednášející.

Sbírky muzea jsou i nadále přístupny badatelům, stačí kontaktovat správce sbírek na níže uvedených kontaktech. Badatelské dny nejsou stanoveny, je třeba se předem domluvit.

V této souvislosti se na vážené čtenáře obracíme s výzvou. Rádi bychom rozšířili sbírky muzea zejména o artefakty z 20. století, zajímá nás i období kolem roku 1989. Máte doma nepotřebné předměty, které se vztahují k Přelouči a přilehlému regionu v tomto či starším období? Jméno každého dárce bude zapsáno do přírůstkové knihy a tím svým způsobem zvěčněno. Fotografie a dokumenty jsme schopni okopírovat. V kanceláři správce sbírek zastihnete v pracovní dny od 7.30 do 16 hodin, ale lze se sejít i poté.

Děkujeme za Vaši přízeň a spolupráci.

Mgr. Matěj Pešta, správce muzejních sbírek
kancelář: Kulturní a informační centrum města Přelouče – Masarykovo náměstí 26
+420 731 697 085
+420 464 608 934
muzeum@ksmp.cz

 

Stálá panelová výstava o Františku Filipovském v Přelouči – !kvůli rekonstrukci přerušeno!

František Filipovský (1907-1993) je dnes nejznámějším přeloučským rodákem. Když 6. října 1993 zemřel, jeho rodné město se jeho památku rozhodlo uctít. Od roku 1994 pořádá pravidelně vždy třetí víkend v září (tj. v době kolem 23. září – výročí Filipovského narození) městské slavnosti a předávání cen za dabing, se kterým je Filipovský nejvíce spojován. U příležitosti „nultého ročníku“ v září roku 1994 mu byla odhalena na jeho rodném domě pamětní deska, která se nachází vedle starší pamětní desky jeho otce. Na tyto slavnosti se často vrací jeho dcera Pavlína Filipovská, ať už jako moderátorka, či host předávání cen. V roce 1994 obdržel Filipovský Cenu za celoživotní mistrovství v dabingu in memoriam (ještě za svého života se stal v roce 1987 čestným občanem města, čímž byl navždy zapsán do elitního seznamu významných osobností). Předávání cen za dabing se uchytilo a stalo se významnou kulturní a společenskou akcí nejen pro Přelouč, ale i Pardubický kraj.

V plánu jsou ale i další připomínky odkazu Františka Filipovského. V rámci chystané obnovy přeloučského muzea se počítá s tím, že jednou ze stálých expozic v nových prostorách „v podloubí“ na Masarykově náměstí bude i expozice Františka Filipovského, která by mohla přilákat do Přelouče řadu turistů.

Než se tak stane, přichystalo Kulturní a informační centrum města Přelouče prozatím menší stálou panelovou výstavu o Filipovském, která je otevřena od 30. června 2017 v chodbě v prvním patře domu čp. 26 Masarykově náměstí. Návštěvník se zde na sedmi panelech seznámí s předky a rodinou Františka Filipovského, dozví se více o jeho dětství, vzdělání, působení v přeloučských spolcích, o jeho počátcích v herectví i samotné kariéře herce. Zajímavý je také panel o jeho návratech do Přelouče, ve které od roku 1928 již nežil či o předávání cen za dabing. Texty jsou doplněny řadou zajímavých a málo známých fotografií a dalších dokumentů. Vstup na výstavu je zdarma.

Od pondělí 11. září 2017 je ve výstavním sále KICMP otevřená rozšířená verze výstavy „Přeloučský rodák František Filipovský“. Oproti stávající panelové (kterou bude do 9. září možné zhlédnout v panelové podobě v chodbě před výstavním sálem KICMP) zde budete moci zhlédnout i různé dokumenty a předměty, které souvisí s Františkem Filipovským starším i mladším a také s Cenami Františka Filipovského za dabing.

 

Aktuální výstava

Pravěké nálezy z obcí na Přeloučsku z Muzejních sbírek města Přelouče

26. 10. 2021 – 27. 10. 2022

 

Výstavka je volně přístupná ve vestibulu Městského úřadu Přelouč.

 

Připravované akce v roce 2022

25. 1. 2022 – Rudolf Bruner-Dvořák (1864-1921) – velký fotograf z Přelouče (Pavel Scheufler – historik fotografie, fotograf, spisovatel)

22. 2. 2022 – Husitská ofenzíva do východních čech v roce 1421 – 600. výročí od katastrofy přeloučských husitů (PhDr. Jan Musil – archeolog, Východočeské muzeum v Pardubicích)

29. 3. 2022 – Jiné světy. Bóža Dvořák (1864-1954) a Josef Gočár (1880-1945), dva architekti a rodáci z Přeloučska (Doc. Pavel Panoch, Ph.D. – historik umění, Ústav historických věd FF Univerzity Pardubice)

26. 4. 2022 – Proč bývala Přelouč znává jako Kocourkov – Přelouč v popkultuře 20. století (Mgr. Matěj Pešta – správce Muzejních sbírek města Přelouče)

20. 9. 2022 – Běsi z Přeloučska – z regionálních pověstí (Mgr. Martin Štěpánek – pedagog a vlastivědný badatel)

25. 10. 2022 – Mobily a stabily Jiřího Nováka (1922-2010) – významného českého sochaře a přeloučského rodáka (Mgr. Daniela Kramerová, CSc. – historička umění, UMPRUM v Praze)

29. 11. 2022 – Bořivoj Žufan (1904-1942) – přeloučský malíř ve stínu slavných (PhDr. Michael Zachař – historik umění)

Přednášky se konají v přednáškovém sále Kulturního a informačního centra města Přelouče (Masarykovo náměstí č. 26) vždy v úterý v 18 hodin.
Jednotné vstupné 40 Kč.
Důležité upozornění pro návštěvníky přednášek v přednáškovém sále KICMP. Podobně jako na ostatní akce pořádané KICMP je i na přednášky možnost zakoupit vstupenky předem v kanceláři KICMP (popřípadě si je zamluvit a nejpozději do týdne si je vyzvednout, pokud možno však dříve, než v den konání přednášky). Ukazuje se, že zájem o přednášky stoupá, pokud tedy chcete mít jistotu, že se na přednášku dostanete, doporučuji zakoupit vstupenky v předstihu.

Archiv akcí

26. 11. 2019 – Malíř František Emler (1912-1992), rodák z Přelouče (PhDr. Michael Zachař, historik umění)

29. 10. 2019 – Pohanský věk a počátky křesťanství v pověstech Přeloučska (Mgr. Martin Štěpánek – pedagog a vlastivědný badatel)

17. 9. 2019 – Tvrze a tvrziště na Přeloučsku ve středověku a novověku (Mgr. Matěj Pešta)

Autorská výstava obrazů MUDr. Aleše Bučka

1. 6. – 31. 8. 2019

Město Přelouč má bohatou historii, která však není již dlouhou dobu prezentována ve stálých expozicích muzea. V současnosti však vedení města zahájilo postupnou obnovu muzea a jeho expozic, nyní pod hlavičkou Kulturního a informačního centra.

Již od roku 2015 jsou ve výstavním sále KICMP pořádány výstavy na různá témata. V létě 2019 přišla na řadu autorská výstava obrazů MUDr. Aleše Bučka. Jedná se o vůbec první výstavu umění v těchto prostorách. Otevřena je od 1.6.2019 do 31.8.2019 ve výstavním sále Kulturního a informačního centra města Přelouče na Masarykově náměstí v čp. 26. Vstup na výstavu je 30 Kč (dospělý), resp. 15 Kč (dítě do 15 let). Výstavní sál se nachází v prvním patře, není bezbariérový.

Otevřeno:

Pondělí 8.00-17.00 O státních svátcích zavřeno.
Úterý 8.00-16.00
Středa 8.00-17.00
Čtvrtek 8.00-15.00
Pátek 8.00-15.00
Sobota 8.30-11.00

Slavnostní otevření výstavy se koná v sobotu 1. 6. ve 14:00.

MUDr. Aleš Buček (1962) je rodák z Jihlavy, který ale v dětství žil na severní Moravě. Vystudoval lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, nyní pracuje v Přelouči jako praktický lékař. Ve volném čase se věnuje umění. Studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze večerní kurzy kreslení pro veřejnost, dále se zdokonalil i v sochařství pod vedením akademické sochařky Blanky Proksové. Intenzivně spolupracuje s přeloučským výtvarníkem Josefem Dvořáčkem a jeho Atelierem Josef.

MUDr. Aleš Buček se věnuje realistické tvorbě v oblasti kresby, malby i sochařství s námětem portrétním a figurálním. Nevyhýbá se ale ani krajinomalbě, ilustracím a zátiším. Maluje na hladký povrch-sololit, dřevotřísku a dřevo, nejčastěji ale na plátno. Obrazy tvoří olejovými a alkylovými barvami. Maluje akvarely, kvaše, kreslí pastelem, uhlem či tuší. Dříve měl několik výstav v Divišově vile v Přelouči, ale i jinde.

Na této výstavě bude vystaveno téměř šedesát obrazů. Budou zastoupeny portréty i krajinomalby. Portréty zobrazují převážně místní obyvatele, které návštěvníci výstavy jistě poznají. Krajinomalby jsou např. z okolí Choltic.

23. 4. 2019 Moře, tundra i nerostná pokladnice. Vyprávění o geologické minulosti a nerostném bohatství okolí Přelouče. (Ing. Jiří Šura (geolog, Východočeské muzeum v Pardubicích)

26. 3. 2019 Labe na Přeloučsku v proměnách času (PhDr. Miroslav Tyč, Ph.D. – historik)

26. 2. 2019 Alois Topič a další cestovatelé Přeloučska na přelomu 19. a 20. století (Mgr. Matěj Pešta – správce muzejních sbírek města Přelouče)

Beatová a rocková hudba na Přeloučsku v letech 1964-1989

2. 2. – 25. 5. 2019

Polovina 60. let byla v Čechách charakteristická mohutným nástupem beatové hudby, která silně zasáhla mládež nejen ve velkých městech, ale i na venkově. Vznikala spousta nových skupin a obdobně tak bylo i v Přelouči.

Zdejší historie beatové a rockové hudby sahá až do roku 1964. Je to již více jak padesát let a toto zajímavé téma nebylo nikdy zpracováno. Byla by škoda, kdyby informace k tomuto tématu zapadly, průkopníci beatu navíc již také mají nějaký věk. Proto se místní historik Mgr. Matěj Pešta začal zabývat tímto tématem a s výraznou pomocí pamětníka a sběratele Jaroslava Foršta se podařilo zachytit řadu poznatků od přímých účastníků a získat i různé zajímavé dokumenty. Již v roce 2018 se konaly dvě úspěšné přednášky na toto téma, které se setkaly až s nečekaně velkým zájmem a přispěly k myšlence toto téma prezentovat i na výstavě.

Na ní je k vidění řada fotografií a dokumentů z 60. až 80. let 20. století, návštěvník se na textech seznámí se všemi kapelami, které na Přeloučsku v daném období vznikly. Podařilo se nám zdokumentovat činnost více jak dvaceti kapel! Kromě toho jsou vystavené i zajímavé dobové artefakty – radiopřijímač Filharmonie (užívaly jej kapely v 60. letech jako zesilovač), legendární magnetofon Sonet Duo, elektrická kytara místních hudebníků ze 60.let, torzo komba ze 70. let, jeanová vesta zpěváka skupiny Polymetal a další předměty. Všechny tyto artefakty mají přímý vztah k hudebnímu dění k Přelouči a okolí.

Výstavu připravil za Kulturní a informační centrum města Přelouče Mgr. Matěj Pešta. Koná se ve výstavním sále KICMP na Masarykově náměstí čp. 26 v Přelouči. Slavnostní otevření proběhne v sobotu 2. února v 17 hodin.

Vstup na výstavu je zdarma. Výstavní sál se nachází v prvním patře, není bezbariérový.

Otevřeno:

Pondělí 8.00-17.00 O státních svátcích zavřeno.
Úterý 8.00-16.00
Středa 8.00-17.00
Čtvrtek 8.00-15.00
Pátek 8.00-15.00
Sobota 8.30-11.00

Autoři výstavy budou i nadále pokračovat v dokumentaci tohoto tématu a proto uvítají jakékoliv nové informace, vzpomínky a dobové dokumenty. Autor výstavy uvažuje toto téma dovést až do současnosti (1989-2019).

11. 12. 2018 – Kalendářní obyčeje jako součást společenského života na Přeloučsku a jejich vývojové proměny (PhDr. Hana Vincenciová, Východočeské muzeum v Pardubicích)

27. 11. 2018 – Přeloučský rodák a významný český malíř František Dvořák-Brunner (1862-1927) (PhDr. Michael Zachař, historik umění)

23. 10. 2018 – Přelouč za první světové války a v říjnu 1918 (Mgr. Matěj Pešta)

2. 10. 2018 – Botanické šperky Přeloučska (RNDr. Naděžda Gutzerová)

Přelouč a Přeloučané v letech 1914-1918

8. 9. – 15. 12. 2018

Výstava se zabývá obdobím první světové války a vznikem Československé republiky. V první části se věnuje životu v Přelouči v letech 1914-1918, přibližuje běžné válečné starosti obyvatel, výstavbu města apod. Divák se také seznámí s případem utopené rekviziční komise se Valech nad Labem z roku 1917. Ne každý také ví, že z Přelouče pocházel fotograf Rudolf Bruner-Dvořák, který působil na dvoře Františka Ferdinanda d´Este, jeho bratr Jaroslav se stal autorem jedné z poslední fotografií následníka trůnu 28. června 1914.

Druhá část je věnována vojákům rakousko-uherské armády a legionářům, kteří pocházeli z Přelouče a okolí. Kromě celkové statistiky přibližuje konkrétní příběhy jednotlivých vojáků. Informace a fotografie do této části výstavy dodali většinou potomci těchto vojáků. K vidění je zde také dosud nepublikovaný soubor válečných fotografií od vojáka Josefa Maglena. Poslední část výstavy se věnuje říjnu 1918 – divák se dozví, jaký byl průběh převratu v Přelouči a okolních obcích.

Divák na výstavě uvidí řadu zajímavých historických fotografií a dokumentů včetně různých úředních vyhlášek. Dále je vystavena uniforma legionáře, dvě vesty z Černé hory dovezené vojáky z bojiště, vybuchlá munice, prsteny vyrobené z munice apod. Vystavena je také plastika legionářů či poukázky na potraviny. Zajímavostí jsou dokumenty vyjmuté z kořenů přeloučské lípy svobody.

 

Otevřeno:

Pondělí 8.00-17.00 O státních svátcích zavřeno.
Vstup zdarma
Úterý 8.00-16.00
Středa 8.00-17.00
Čtvrtek 8.00-15.00
Pátek 8.00-15.00
Sobota 8.30-11.00

Od živých obrazů k modelářství

1. 6. – 31. 8. 2018

Výstava je tvořena z výrobků sběratelů či stavitelů z plastikové hmoty z regionu, celkem přispěli čtyři sběratelé (z Přelouče, Pardubic a Kostelce nad Orlicí). Více jak 50 modelů je rozmístěno v devíti vitrínách. Ke zhlédnutí je řada zajímavých modelů a dioramat. Jedná se o průřez plastikovým modelářstvím a hlavně modely a dioramata inspirované válečnými motivy od prusko-rakouské války (1866), přes prusko-francouzskou válku (1870-1871), první světovou válku (1914-1918), druhou světovou válku (1939-1945) až po válku ve Vietnamu (1955-1975). Zajímavé jsou též figurky inspirované fantasy. Nechybí ani ukázky rozestavěných a nevybalených modelů a pracovních pomůcek. Návštěvník se na výstavě seznámí i se zajímavostmi spjatými s plastikovým modelářstvím.

 

Otevřeno:

Pondělí 7.30-17.00 O státních svátcích zavřeno.
Vstup zdarma
Úterý 7.30-16.00
Středa 7.30-17.00
Čtvrtek 7.30-15.00
Pátek 7.30-15.00
Sobota 8.30-11.00

25. 9. 2018 – Přelouč 1518 – 500. výročí připojení přeloučského panství k pernštejnskému dominiu (prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. – Univerzita Pardubice)
Rok 1518 je pro historický vývoj města Přelouče velmi významný, neboť v tomto roce bylo někdejší samostatné přeloučské panství v rámci expanzivní územní politiky Viléma z Pernštejna připojeno k rozlehlému pardubickému dominiu. V přednášce autor přiblíží vývoj Přelouče v době, kdy zde vládly dvě generace místního šlechtického rodu Andělů z Ronovce (1482-1518) a poodhalí tajemství spojená s dějinami tohoto rodu. Seznámí posluchače s historickou hodnotou nejstaršího přeloučského urbáře, vytvořeného v souvislosti s připojením k pardubickému panství (1518), a se změnami, které pro Přelouč přinesla příslušnost k velkému šlechtickému a následně komornímu (1560) panství v průběhu 16. století.

22. 9. 2018 – Prohlídka vodní elektrárny v Přelouči (kapacita naplněna)
KICMP uspořádalo již dvakrát komentovanou prohlídku přeloučské vodní elektrárny. Akce zaznamenala velký ohlas a několik týdnů před konáním byla kapacita plně obsazená. Proto jsme vyjednali další opakování. Bude se konat v sobotu 22. září 2018 od 10, 13, 14 a 15 hodin. Opět se můžete těšit na zasvěcený výklad vedoucího vodní elektrárny pana Josefa Moravce. Vstup na akci je opět zdarma, prohlídka trvá zhruba jednu hodinu. Sraz účastníků je u vstupu do areálu přeloučské vodní elektrárny.
Kapacita je z bezpečnostních důvodů omezená, proto pokud máte o prohlídku zájem, rezervujte si jí s dostatečným předstihem na konkrétní hodinu buď na tomto e-mailu (muzeum@kicmp.cz), na telefonu 731 697 085, nebo osobně u správce muzejních sbírek M. Pešty. Prosíme ty, co na prohlídce vodní elektrárny již byli, aby přenechali místo ostatním.

8. 9. – 15. 12. 2018 – Přelouč a Přeloučané v letech 1914-1918 (výstava)

8. 9. 2018 – Přeloučí v letech 1914-1918 (komentovaná prohlídka města Přelouč, Mgr. Matěj Pešta)
Jak název napovídá, vrátíme se do období první světové války a projdeme naše město místy, které se nějakým způsobem vztahují k této etapě vývoje. Ukážeme si řadu historických fotografií z let 1914-1918 přímo v místech, kde vznikly. Také se dozvíte zajímavosti o některých padlých vojácích a legionářích první světové války přímo u domů, kde žili. V neposlední řadě shlédneme i několik pomníků, které souvisí s první světovou válkou a vznikem republiky (některé z nich jsou méně známé). Sraz účastníků je na vlakovém nádraží v sobotu 8. září v 15.00, délka akce je zhruba dvě hodiny. Vstupné je zdarma.

Přelouč v 60. letech objektivem Wilfrieda Brudného

12. 2. – 26. 5. 2018

Jedná se o výstavu více jak osmdesáti fotografií fotografa W. Brudného, které zachycují Přelouč v 60. letech 20. století. Brudný se zabývá hlavně tzv. žánrovou fotografií a na výstavě tak návštěvník zhlédne unikátní dokumentaci běžného života, bydlení v rekonstruované svobodárně, povinných oslav a manifestací, výstavby Přelouče, sportovního vyžití občanů a další momentky. Unikátní jsou také fotografie ze srpna 1968 (tank – pomník s nápisem apod.)

Ve vitrínách jsou vystaveny doplňující dokumenty k některým fenoménům Přelouče 60. let 20. století (fotografická výstava Premfoto, oslavy 700 let od povýšení na město z roku 1961 a Tesla Přelouč). Nejen pro pamětníky bude jistě zajímavý vystavený originální dobový panel z výše zmíněných oslav se seznamem výher v loterii, která se v rámci oslav konala.

Výstava je otevřena od 12. února do 26. května 2018 ve výstavním sále Kulturního a informačního centra města Přelouče na Masarykově náměstí v čp. 26. Kurátorem výstavy je správce muzejních sbírek Matěj Pešta. Vstup na výstavu je zdarma. Výstavní sál se nachází v prvním patře, vstup však není bezbariérový.

Otevřeno:

Pondělí 8.00-17.00 O státních svátcích zavřeno.
Vstup zdarma
Úterý 8.00-16.00
Středa 8.00-17.00
Čtvrtek 8.00-15.00
Pátek 8.00-15.00
Sobota 8.30-11.00

24. 4. 2018 – Z Přelouče do Lešan aneb bojová cesta tanku IS-122 (PhDr. Jiří Chmelenský, Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Praze)
Za druhé světové války probíhaly mohutné tankové operace, díky kterým byl zkonstruován a nasazen proti nacistům sovětský těžký tank IS-2, který se shodou okolností stal základem československé poválečné komunistické propagandy. Tank IS-2 byl pro svojí „mohutnost“ instalován na památníky v Praze, Ostravě, Kroměříži a právě Přelouči. Bohužel, na konci druhé světové války se tanky IS-2 na území tehdejšího Československa vyskytovaly pouze v množství přibližně dvou desítek kusů. Přednáška si klade za cíl objasnit důležitost tanku IS-2 za druhé světové války, přes komunistický „tankový památníkový kult“ k významu Přeloučského tanku IS-2 až po jeho dnešní stav jako sbírkového exponátu Vojensko-historického ústavu armády České republiky.

27. 3. 2018 – Tůma Přeloučský (+1518) – krejčík a biskup Jednoty bratrské (ThDr. Martin Chadima, Th.D., pedagog, teolog a farář Náboženské obce Církve československé husitské v Přelouči, Mgr. Matěj Pešta)

24. 3. 2018 – Prohlídka vodní elektrárny v Přelouči  !! KAPACITA NAPLNĚNA !! 
V září 2017 jsme uspořádali komentovanou prohlídku přeloučské vodní elektrárny. Akce zaznamenala velký ohlas a již dva týdny před konáním byla kapacita plně obsazená. Proto jsme na letošní rok vyjednali opakování. Bude se konat v sobotu 24. března od 10.00, 13.00, 14.00 a 15.00. Opět se můžete těšit na zasvěcený výklad vedoucího vodní elektrárny pana Josefa Moravce. Vstup na akci je opět zdarma, prohlídka trvá zhruba jednu hodinu. Sraz účastníků je u vstupu do areálu přeloučské vodní elektrárny.
Kapacita je z bezpečnostních důvodů omezená, proto pokud máte o prohlídku zájem, rezervujte si jí s dostatečným předstihem na konkrétní hodinu buď na tomto e-mailu (muzeum@kicmp.cz), na telefonu 731 697 085, nebo osobně u správce muzejních sbírek M. Pešty. Prosíme ty, co byli na prohlídce vodní elektrárny v loňském roce, aby přenechali místo ostatním.

6. 3. 2018 – Beatová a rocková hudba na Přeloučsku v letech 1964-1990 REPRÍZA (M. Pešta a Jaroslav Foršt, hudební manažer a pamětník)
Posluchači se dozví řadu zajímavých informací o rockové hudbě na Přeloučsku v první etapě jejího vývoje. Namátkově o více či méně známých kapelách The Beatboys, The New Generation (Generace) či Polymetal, nebudou chybět zmínky o dalších beatových, rockových, metalových, undergroundových či punkových kapelách. V rámci přednášky si pustíme i několik hudebních nahrávek a promítneme řadu fotografií. Pokud máte nějaké materiály týkající se rockové hudby na Přeloučsku v letech 1964-1990, můžete je přinést na přednášku (třeba jen k oskenování).

20. 2. 2018 – Nejslavnější výtvarníci Přelouče (PhDr. Michael Zachař, historik umění)
Posluchači se dozví v přehledu o nejvýznamnějších malířích a výtvarnících, kteří jsou spjatí s Přeloučí (Emler, Mahelka, Bruner-Dvořák, Zourek a další). Promítnuty budou obrazy
a další díla těchto umělců. Jedná se o OPAKOVÁNÍ přednášky, která se v Přelouči konala v říjnu 2017. Je tedy určena hlavně těm, kteří se na tuto přednášku v říjnovém termínu nedostali.

30. 1. 2018 – Beatová a rocková hudba na Přeloučsku v letech 1964-1990 (M. Pešta a Jaroslav Foršt, hudební manažer a pamětník)
Posluchači se dozví řadu zajímavých informací o rockové hudbě na Přeloučsku v první etapě jejího vývoje. Namátkově o více či méně známých kapelách The Beatboys, The New Generation (Generace) či Polymetal, nebudou chybět zmínky o dalších beatových, rockových, metalových, undergroundových či punkových kapelách. V rámci přednášky si pustíme i několik hudebních nahrávek a promítneme řadu fotografií. Pokud máte nějaké materiály týkající se rockové hudby na Přeloučsku v letech 1964-1990, můžete je přinést na přednášku (třeba jen k oskenování).

28. 11. 2017 – Obyvatelstvo Přeloučska v proměnách času (Mgr. Šárka Nekvapil Jirásková, Ústav historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice)
Příspěvek je věnován populačnímu vývoji Přelouče a blízkého okolí od poloviny 17. století do roku 1914. Přiblíží základní populační trendy v dané oblasti, zvláště se zaměří na fenomény ovlivňující vývoj počtu obyvatel. Vedle obecných procesů, jako jsou např. industrializace, modernizace či urbanizace, bude v rámci přednášky představen průběh demografických krizí a výkyvů v Přelouči a okolních vsích, které byly způsobeny např. morem, hladomorem a infekčními chorobami typickými pro období 19. století.

31. 10. 2017 – Nejslavnější výtvarníci Přelouče (PhDr. Michael Zachař, historik umění)
Posluchači se dozví v přehledu o nejvýznamnějších malířích a výtvarnících, kteří jsou spjatí s Přeloučí (Emler, Mahelka, Bruner-Dvořák, Zourek a další). Promítnuty budou obrazy
a další díla těchto umělců.

25. 10. 2017 – Koncert přeloučského tanečního orchestru ing. Jana
Březiny z roku 1965 – REPRÍZA – hudební přednáška / audiovizuální pořad (Mgr. Matěj Pešta)
Tento orchestr vznikl roku 1948 či 1951, Nejdříve hrál v menším obsazení, zhruba od roku 1958 to již byl v podstatě big band. Někdy vystupoval i jako tzv. combo, často s beatovou skupinou, která byla v letech 1964-1968 také jeho součástí. Hrál často na plesech, například v hotelu Grand v Pardubicích. Nejpozději v polovině roku 1968 orchestr převzal Stanislav Polanský, který obsazení zredukoval. V 60. letech s tímto přeloučským tělesem vystupovaly i hvězdy české populární hudby, např. Milan Chladil, Helena Loubalová, Karel Hála, Karel Štědrý, Jitka Zelenková, Yvetta Simonová, Eva Pilarová či Helena Vondráčková. Tento orchestr zanikl v roce 1978. V rámci přednášky si pustíme devadesátiminutový koncert tohoto orchestru z roku 1965, jehož hostem byl též Milan Chladil. Hudební nahrávka je doplněna fotografiemi a dobovými programy.

3. 10. 2017 – Obratlovci Přeloučska (RNDr. Vladimír Lemberk, Východočeské muzeum v Pardubicích)
Jedná se o stručnou obrazovou přehlídku druhů zvířat, která známe i neznáme, a která se vyskytují nebo vyskytovala na Přeloučsku. Víte kam odlétají naši čápi? Kam se na podzim podějí hejna vlaštovek? Kde zimují netopýři? Které druhy kachen lze pozorovat na Labi
v Přelouči, ale jenom v zimě? Odkud se berou početná hejna havranů, která se každoročně v říjnu objeví v Polabí? Odpovědi na tyto i další zoologické záhady se dozvíte na přednášce.

26. 9. 2017 – Z dějin železnice v Přelouči (Mgr. Matěj Pešta)

23. 9. 2017 – komentovaná prohlídka Vodní elektrárny v Přelouči
Akce se koná od 10, 13, 14 a 15 hodin. Vzhledem k omezené kapacitě je třeba nahlásit svoji účast předem na vybranou hodinu správci muzejních sbírek na mail muzeum@ksmp.cz, telefon 731 697 085 či osobně. Momentálně je volná už jen 15. hodina. Vstup je zdarma.

Co se vešlo do vitrínky – výstava z LEGO kostek

22. 5. – 31. 8. 2017

Výstava je tvořena z výrobků sběratelů LEGO kostek z regionu, celkem přispěli tři sběratelé (z Přelouče, Chvaletic a Hradce Králové). Více jak sto modelů je rozmístěno v deseti vitrínách. Ke zhlédnutí je řada zajímavých modelů, např. město či vesmír. Vystaveny jsou také modely automobilů, různé předměty z filmů (např. Star Wars) apod. Zajímavostí jsou dva poměrně velké modely staveb z Přelouče – nové požární stanice a domu U Zlatého raka. K vidění je ale i malý model sila u přeloučského vlakového nádraží. Z širšího okolí je zde model nádraží ve Velimi i s železnicí, či trafostanice. Návštěvník se na výstavě seznámí i s historií firmy LEGO.

17. 6. 2017 – komentovaná prohlídka města „Za zaniklou přeloučskou zástavbou“ (Mgr. Matěj Pešta)
V průběhu zhruba dvouhodinové vycházky po centru města a v jeho blízkém okolí projdeme s připravenými historickými fotografiemi místa, která prošla zásadní proměnou. Návštěvník akce tak uvidí místo, kde stála až do roku 1850 renesanční radnice, jak vypadala původní zástavba v místech dnešní „staré“ školy či kde byly ještě na počátku 20. století pěkné stavby lidové architektury. Velký prostor bude věnován místům, kde ustoupila zástavba budování nového průtahu městem v 60. letech 20. století. Také se návštěvník dozví, kde byla v Přelouči sladovna či kasárna nebo kde stávala Pardubická brána. Prohlídku vede Mgr. Matěj Pešta, sraz účastníků je před Kulturním a informačním centrem na Masarykově náměstí v 15.00. Vstup je zdarma.

30. 5. 2017 – Vodní elektrárna Přelouč od výstavby ke dnešku (PhDr. Jiří Chmelenský, Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze)

Přeloučský průmysl v minulosti, aneb od pivovaru po Teslu

13. 2. – 13. 5. 2017

prumysl_2017_vystava_plakatVýstava seznamuje návštěvníky s historií průmyslu v městě Přelouči. Ze starších období je zde zmínka o mlýnech, pivovarech a cihelnách. Velký prostor je věnován cukrovaru, Chvojkovým napajedlům (pozdější Agra), Autoopravárenském závodu a samozřejmě Tesle. Návštěvník se ale dozví i o méně známých přeloučských podnicích, jako je čokoládovna EGO, Rolnické družstevní podniky, melasárna či Baladova továrna. Zajímavý byl také Fagus, tento podnik vyráběl ohýbaný nábytek a již ve 20. letech 20. století ho vyvážel ho i do New Yorku. Na výstavě je k vidění řada historických fotografií a reklam, ale i pivní lahve či radiopřijímače a magnetofony Tesly Přelouč.

Otevřeno:

Pondělí 8.00-17.00 O státních svátcích zavřeno.
Vstup zdarma
Úterý 8.00-16.00
Středa 8.00-17.00
Čtvrtek 8.00-15.00
Pátek 8.00-15.00
Sobota 8.30-11.00

28. 3. 2017 – Kostel sv. Jakuba staršího a počátky Přelouče (Archeologický výzkum 2006-2008) (PhDr. Jan Frolík, CSc. Archeologický ústav AVČR)
V letech 2006 až 2008 proběhl v souvislosti s odvodněním základů kostela sv. Jakuba záchranný archeologický výzkum, který odkryl 96 hrobů z 11. až 18. století. Zjištěna byla část hřbitova, na níž byly pohřbívány převážně děti a odhalena kostnice ze 13. až 14. století. Určen byl rozsah nejstarší stavební etapy kostela z 11. století. Výzkum přispěl k objasnění počátků Přelouče a k poznání jeho nejstarší stavební památky.

8. 3. 2017 – Koncert přeloučského tanečního orchestru Ing. Jana Březiny z roku 1965 – hudební přednáška / audiovizuální pořad (Mgr. Matěj Pešta)
Tento orchestr vznikl roku 1948 či 1951, Nejdříve hrál v menším obsazení, zhruba od roku 1958 to již byl v podstatě big band. Někdy vystupoval i jako tzv. combo, často s beatovou skupinou, která byla v letech 1964-1968 také jeho součástí. Hrál často na plesech, například v hotelu Grand v Pardubicích. Nejpozději v polovině roku 1968 orchestr převzal Stanislav Polanský, který obsazení zredukoval. V 60. letech s tímto přeloučským tělesem vystupovaly i hvězdy české populární hudby, např. Milan Chladil, Helena Loubalová, Karel Hála, Karel Štědrý, Jitka Zelenková, Yvetta Simonová, Eva Pilarová či Helena Vondráčková. Tento orchestr zanikl v roce 1978. V rámci přednášky si pustíme devadesátiminutový koncert tohoto orchestru z roku 1965, jehož hostem byl též Milan Chladil. Hudební nahrávka je doplněna fotografiemi a dobovými programy.

24. 1. 2017 – 115 let Městského muzea v Přelouči (Mgr. Matěj Pešta)

Nové archeologické objevy na Přeloučsku

12. 9. – 19. 12. 2016
plakat_prelouc_archeo_2016Od pondělí 12. září 2016 bude otevřena nová výstava, tentokrát s názvem
„Nové archeologické objevy na Přeloučsku“. Na výstavě (připravené ve spolupráci s Východočeským muzeem v Pardubicích a Regionálním muzeem v Chrudimi) bude možné shlédnout zajímavé archeologické nálezy učiněné přeloučskými detektoráři („hledači“) v posledních letech a to z širokého časového spektra (od neolitu až po 20. století). Na panelech se budete moci seznámit s vývoje osídlení Přeloučska od paleolitu až po raný středověk. Výstava otevřená ve výstavním sále Kulturního a informačního
centra města Přelouče v čp. 26 na Masarykově náměstí bude otevřena až do 19. prosince dle provozní doby KICMP, v úterý vždy do 18.00. Vstupné je zdarma.

Otevřeno:

Pondělí 8.00-17.00 O státních svátcích zavřeno.

V sobotu 17. září bude v rámci městských slavností otevřeno od 13 do 17 hodin.

Úterý 8.00-18.00
Středa 8.00-17.00
Čtvrtek 8.00-15.00
Pátek 8.00-15.00
Sobota 8.00-11.00

25. 10. 2016 – Židovská komunita na Přeloučsku (PhDr. Miroslav Tyč, Ph.D.)

4. 10. 2016 – Chráněná území Přeloučska ( Mgr. Jiří Rejl)

27. 9. 2016 – 115 let budovy Občanské záložny v Přelouči (Mgr. Matěj Pešta)

Historie a současnost hasičského sboru v Přelouči

14. 5. – 31. 8. 2016

plakat_hasici_kicmp_2016Od 14. května do 31. srpna můžete navštívit novou výstavu ve výstavním sále Kulturního a informačního centra města Přelouče. Výstava se jmenuje „Historie a současnost hasičského sboru v Přelouči“ a koná se u příležitosti 140. výročí založení přeloučského hasičského sboru. Spolupořadatelem je Česká hasičská jednota – hasičský sbor Přelouč. Na výstavě se návštěvník seznámí s historií i současností přeloučských dobrovolných hasičů, vystavena bude řada zajímavých předmětů včetně historické výstroje. V sobotu 14. května bude výstava otevřena v rámci oslav hasičského sboru od 13.00 do 17.00. Poté dle pracovní doby KICMP, jinak každé úterý do 18.00. Vstup na výstavu je zdarma.

Výstava se zabývá historií a současností dobrovolných hasičů v Přelouči. Tento nejstarší nepřetržitě fungující přeloučský spolek slaví letos již 140 let. Založen byl roku 1876. Na výstavě jsou prezentovány historické fotografie, dokumenty a samozřejmě i historické předměty, jako jsou například součásti hasičské výstroje z přelomu 19. a 20. století. K vidění jsou tak zajímavě zdobené přilby, mečíky, sekery atd. Texty čtenáře seznamují s různými aspekty historie přeloučských dobrovolných hasičů (založení, technika, hasičský dům, kulturní akce a oslavy, současnost). Současnost je představena také zásahovým oblekem.

Otevřeno:

Pondělí 8.00-17.00 O státních svátcích zavřeno.

V úterý 12. 7. a 23. 8. bude z technických důvodů otevřeno pouze do 16 hodin.

Úterý 8.00-18.00
Středa 8.00-17.00
Čtvrtek 8.00-15.00
Pátek 8.00-15.00
Sobota 8.00-11.00

24. 5. 2016 – Ručně psané knihy v době knihtisku (nejen) na Přeloučsku (Mgr. Alena A. Fidlerová, Ph.D. a Mgr. Jan Andrle, Ústav českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze)
Přednáška se bude týkat málo známého fenoménu šíření textu pomocí rukopisu v době po vynálezu knihtisku, zejména v 17.-19. století. Vysvětlí, proč lidé v této době, kdy si už mohli koupit tištěné knihy, některé texty opisovali ručně, proč můžeme mluvit o něčem jako „rukopisné publikování“ textů a jaké bylo jeho soužití s publikováním tiskem. Slovem i obrazem pak představí nejčastější typy dochovaných rukopisů (modlitební knihy, kancionály, historické a právní spisy, pamětní zápisky apod.). Podrobněji se pak zaměří na některé zajímavé rukopisy dochované v muzeu v Přelouči. Odborníci z Univerzity Karlovy v Přelouči nepřednáší často, proto lze tuto přednášku jistě doporučit. Vstup činí 40 Kč.

7. 5. 2016 – Komentovaná prohlídka města s názvem „Za přeloučskými památkami od středověku po současnost“. Jedná se o zhruba dvouhodinovou procházku městem s výkladem M. Pešty. Trasa vycházky měří asi 2,5 km a vede centrem města Přelouče. Posluchače seznámí s nejzajímavějšími památkami našeho města. Sraz účastníků je v 15.00 před Kulturním a informačním centrem na Masarykově náměstí. Vstup na prohlídku je zdarma.

29. 3. 2016 – Zámek v Kladrubech nad Labem v době pernštejnské a rudolfinské – zjištění stavební archeologie během poslední obnovy areálu Národního hřebčína (Ing. arch. Eliška Racková, Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Pardubicích)

Perleťářství – zaniklé přeloučské řemeslo

15. 2. – 7. 5. 2016

plakat_perletarstvi_2016

Město Přelouč má bohatou historii, která však není již dlouhou dobu prezentována ve stálých expozicích muzea. V současnosti však vedení města zahájilo postupnou obnovu muzea a jeho expozic, nyní pod hlavičkou Kulturního a informačního centra.

Již třetí výstavou, která je za nových podmínek v novém výstavním sále zrealizována, je výstava „Perleťářství – zaniklé přeloučské řemeslo“, která je otevřena od 15. 2. do 7. 5. 2016 ve výstavním sále Kulturního a informačního centra města Přelouče na Masarykově náměstí v č.p. 26. Kurátorem výstavy je správce muzejních sbírek Matěj Pešta. Vstup na výstavu je zdarma. Výstavní sál se nachází v prvním patře, bohužel bez výtahu.

Otevřeno:

Pondělí 8.00-17.00 O státních svátcích zavřeno.
Úterý 8.00-18.00
Středa 8.00-17.00
Čtvrtek 8.00-15.00
Pátek 8.00-15.00
Sobota 8.00-11.00

Výstava se zabývá zaniklým řemeslem perleťářství, které bylo v druhé polovině 19. století a na počátku 20. století pro oblast Přeloučska typické. Již od roku 1858 se zde vyráběly knoflíky z mořské perleti, které byly exportovány do různých zemí světa – do Spojených států amerických i evropských zemí. V nejlepších dobách v Přelouči bylo až 27 podniků. V 90. letech bylo v Přelouči téměř sto učňů, kteří se tomuto řemeslu učili. Řemeslo kvetlo do konce 90. let, kdy již přestalo být výnosným. Krátce po roce 1900 se ho pokusilo zachránit přeloučské muzeum a pod vedením odborníků z Prahy a Vídně pořádalo perleťářské kurzy, na kterých se zájemci učili vyrábět různé dekorativní i užitkové předměty z perleti. Probíhala dokonce jednání o zřízení perleťářské školy v Přelouči. S počátkem první světové války však vše skončilo a po válce se k tomuto řemeslu vrátilo jen několik řemeslníků na vesnicích na Přeloučsku. Na výstavě jsou k vidění dobové fotografie, soustruh na zpracování perleti, ale především knoflíky a množství dekorativních předmětů.

Příroda Přeloučska

plakat_Kohoutek_PrirodaPreloucskaV pondělí 5. října 2015 od 18 hodin se koná v přednáškovém sále Kulturního a informačního centra města Přelouče přednáška Mgr. Martina Kohoutka s názvem Příroda Přeloučska.

Vstupné je 40 Kč.

Současně bude také v sále KICMP otevřena stejnojmenná výstava, na které se návštěvník seznámí nejen se současnou, ale i již vyhynulou florou a faunou (zkameněliny a paleozoologické nálezy). Bude mít tak unikátní možnost zhlédnout pozůstatky zvířat, které žily na Přeloučsku v období čtvrtohor. K vidění toho však bude mnohem více. Výstava bude otevřena od 5. října zhruba do 23. prosince 2015, přesný termín oznámíme.

Vstupné je zdarma.

Otevřeno:

Pondělí 8.00-17.00 O státních svátcích zavřeno.
Úterý 8.00-18.00
Středa 8.00-17.00
Čtvrtek 8.00-15.00
Pátek 8.00-15.00
Sobota 8.00-11.00

V úterý 15. 12. otevřeno výjimečně pouze do 16 hodin.

20. 10. 2015 – Vybrané kapitoly z archeologického výzkumu na nové radnici v Přelouči v roce 2010 (Mgr. Miroslava Cejpová, Východočeské muzeum v Pardubicích)

Poslední dny druhé světové války v Přelouči

5. května – 30. září 2015

Infocentrum

Plakát k výstavě Poslední dny druhé světové války v PřeloučiVýstava stručně nastíní vývoj v Přelouči za protektorátu, především se však věnuje událostem dubna a května 1945. Konec války byl v Přelouči poměrně klidný, nedošlo ke střetu prchající německé armády a přijíždějící sovětské armády, neboť se minuly. Poslední Němci z města odešli 9. května a 10. května dorazili ruští vojáci. Přímo v Přelouči také nepadl v těchto dnech žádný český občan.
Výstava přináší i nové poznatky – prezentuje nový objev, kdy v hromadném hrobě obětí tzv.
transportu smrti, který v Přelouči zastavil 24. ledna 1945, leží též francouzský skladatel Casimir Oberfeld. Dále přináší nové svědectví o incidentu z 9. května 1945, kdy padli při obraně labského mostu a vodní elektrárny dva občané z Lohenic a Břehů.
Výstava se věnuje také dopadům války na Přelouč, které nás ovlivňují do současnosti – zejména pomníkům, hrobům na místním hřbitově, vývoje vnímání těchto událostí po roce 1948 a 1989, pomníku v podobě tanku, který byl v letech 1950-1990 umístěn na přeloučském náměstí apod. Kromě historických fotografií jsou vystaveny také autentické předměty z tohoto období, ať se již jedná o náboje z leteckého náletu na okolí Přelouče z dubna 1945, oblek politického vězně, dobové dokumenty aj.

Vstupné zdarma.

Otevřeno:

Pondělí 8.00-17.00 O státních svátcích zavřeno, mimořádně otevřeno v pátek 8. 5. od 10.30 do 12.00 a 19. 9. v rámci městských slavností.
Úterý 8.00-18.00
Středa 8.00-17.00
Čtvrtek 8.00-15.00
Pátek 8.00-16.00
Sobota 8.00-11.00

V úterý 22. září 2015 od 18 hodin se koná v přednáškovém sále KICMP přednáška s názvem

„Urbanistický vývoj města Přelouče od středověku do současnosti“

Přednášku vede Mgr. Matěj Pešta. Obsahem přednášky jsou dějiny města Přelouče z pohledu urbanismu, uvidíte řadu historických map, fotografií a jiných vyobrazení. Vstupné je 40 Kč.

26. 5. 2015 – Pravěk Přeloučska (PhDr. Jan Jílek, Ph.D., Východočeské muzeum v Pardubicích)

PhDr. Jan Jílek, Ph.D.: Pravěk Přeloučska (přednáška)

V úterý 26. 5. v 18 hodin se koná v přednáškovém sále KICMP na Masarykově náměstí č.p. 26 v Přelouči další přednáška z letošního cyklu. Tentokrát bude přednášet opět host, PhDr. Jan Jílek, Ph.D., archeolog Východočeského muzea v Pardubicích. Vystoupí s přednáškou „Pravěk Přeloučska“. Seznámí posluchače s nejstaršími dějinami města Přelouče a okolí, s pravěkým osídlením a materiální kulturou zhruba od osmého tisíciletí před naším letopočtem do šestého století našeho letopočtu. Jedná se o první významné odborné shrnutí této problematiky vůbec. Vstupné 40 Kč.

PŘELOUČSKÁ FILHARMONIE aneb sonda do kulturního života města Přelouče v první pol. 20. stol.

Přednáška Mgr. Matěje Pešty se koná 27. 1. 2015 od 18 hodin v přednáškovém sále Kulturního a informačního centra na Masarykově náměstí č. 26 v Přelouči. Vstupné 40 Kč.

Od Rettigové k Záložně. Přelouč v 19. století.

flyer_prelouc_for-webMěsto Přelouč a Kulturní a informační centrum města Přelouče si Vás dovolují pozvat na výstavu „Od Rettigové k Záložně. Přelouč v 19. století“.
Výstava mapuje historii města Přelouč v uvedeném období z hlediska politického, urbanistického, architektonického a hospodářského. Prostor je věnován také oblasti školství, náboženství, umění, dopravě či cestovatelům.
Kurátor výstavy: Matěj Pešta
Spolupracovali: Bohumil Čejka – grafika textové části výstavy, Filip Drábek – příprava plakátu
Výstava se nachází v domě čp. 26 na Masarykově náměstí v Přelouči (dnes budova Kulturního a informačního centra města Přelouče) v místnosti bývalého zasedacího sálu městského úřadu. Výstavní sál nemá bezbariérový přístup.
Vernisáž výstavy se koná v pondělí 14. 4. 2014 v 17.00.
Otevřena bude vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do 16.00. Návštěvy v další pracovní dny je nutné domluvit předem s Danielem Reichmanem (www.ksmp.cz), či s Matějem Peštou.
Výstava byla ukončena 7. 10. 2014.
Vstupné je zdarma.

Muzeum Přelouč - přednáška „Lípa Svobody a pomník Antonína Švehly v Přelouči“LÍPA SVOBODY A POMNÍK ANTONÍNA ŠVEHLY V PŘELOUČI
V pondělí 3. března 2014 od 17,30 hodin bude Bc. Matěj Pešta ve Velkém sále Občanské záložny v Přelouči přednášet o dvou zaniklých přeloučských památkách 20. století a objasní osudy těchto památek, které se ocitly v nepřízni totalitních politických režimů a měly tak poměrně krátkou existenci, přičemž se na ně podívá také z hlediska dějin umění. Součástí přednášky bude ukázka sádrových modelů jednotlivých návrhů pomníku Antonína Švehly a dobových dokumentů.

V pondělí 16. září 2013 od 17 hodin se koná vernisáž výstavy ke 125. výročí vzniku Sokola v Přelouči s názvem „Lví silou, vzletem sokolím!“ Výstava bude přístupná vždy v pondělí a ve středu vždy od 8 do 17 hodin v domě č. 26 na náměstí v Přelouči. V sobotu 21. 9. bude otevřeno od 9 do 18 hodin.
Naposledy se můžete na výstavu podívat ve středu 13. listopadu.