Výlet na zámek Sychrov

V sobotu 20. dubna 2024 vypraví Obec Břehy autobus na zájezd s prohlídkou zámku Sychrov. Odjezd je naplánován na 9:30 h. ze zastávky Na Křižovatce. Je nutné se přihlásit na OÚ a zaplatit 210 Kč.

Motoorienťák 2024

V sobotu 4. května 2024 ve 14 hodin odstaruje od Restaurace Na Křižovatce ve Břehách orientační závod motocyklů do 50 ccm. Na závodníky budou na trase čekat různá tématická stanoviště.

Startovné je za 200 Kč, včas zaregistrovaní závodníci dostanou mapu den před závodem. Po vyhlášení výsledků bude následovat posezení v klubovně Moped klubu.

 
 

 

 

Hasičský dubnový víkend

V pátek 26. dubna 2024 v 15 hodin se před hasičskou zbrojnicí sejdou dobrovolníci na akci Ukliďme Česko. Pytle a rukavice budou zajištěny.

V sobotu 27. dubna 2024 od 9 hodin proběhne na hřišti setkání hasičských přípravek s doprovodným programem.

V neděli 28. dubna 2024 od 10 hodin bude na hřišti probíhat Břežský pohár.

14. zasedání zastupitelstva obce Břehy

V úterý 26. března 2024 od 18 hodin proběhne v restauraci Autokempu Buňkov veřejné zasedánízastupitelstva obce Břehy.

Program:

1) Rozpočtové opatření č. 1/2024
2) Projednání záměru koupit nemovitost na p. č. st. 55/2 č.p. 53 (Cikánka)
3) Projednání prodeje p.č. st. 529 určené ke stavbě bytů
4) Zmařené investice obce – projednání
5) Žádost č.j. 189/24 – závod Run – Labe – run
6) Žádost č.j. 137/24 o podporu- stanice Pasíčka.
7) Žádost č.j. 182/24 – SDH Břehy
8) Veřejnoprávní smlouva s Krajskou knihovnou Pardubice č.j. 119/24
9) Žádost č.j. 178/24 – Linka bezpečí
10) Příprava vítání občánků a schválení daru pro nové občánky obce.
11) Prohlášení vlastníka o zřízení věcného břemene – PSOV Pila
12) Projednání nájemní smlouvy – prostory pro výuku v knihovně v 1. NP – místnost 1.03
13) Zřízení společensky účelného místa u TS Břehy – s podporou Úřadu práce
14) Žádost č.j. 194/24 – Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.

Ukliďme Česko 2024 – pytlomat

Na rohu Bahníkovy a Krátké ulice k urnovému háji je umístěn pytlomat pro všechny dobrovolníky, kteří se chtějí samostatně zapojit do jarního úklidu Břehů. V pytlomatu najdete tenké i pevné pytle a rukavice. Plné pytle nechávejte u pytlomatu. Kde jste uklidili, můžete zakreslit do přiložené mapky.

13. zasedání zastupitelstva obce Břehy

V úterý 13. února 2024 od 18 hodin proběhne v restauraci Autokempu Buňkov veřejné zasedání obecního zastupitelstva.

Zveřejněný program:

 1. Záměr Obce Břehy pronajmout část pozemku p.č. 104/6 k.ú. a obci Břehy
 2. Záměr umístění technologie pro připojení internetu – pronájem na p.č. 104/8 k.ú. a obci Břehy
 3. Záměr obce prodat pozemek p.č. st. 529 včetně budovy bez č.p. na stavbu bytů
 4. Výběrová komise pro veřejnou zakázku: Vybavení venkovní učebny – tvořivě badatelské dílny v Základní škole Břehy
 5. Smlouva o spolupráci s Pardubickým krajem – digitálně technické mapy
 6. Darovací smlouva s Elektrárnou Chvaletice a.s.
 7. Žádost o povolení turnaje č.j. 743/23
 8. Žádost Sokol Břehy č.j. 66/24
 9. Žádost Zdravotní klaun o.p.s. č.j. 84/24
 10. Opětovné projednání Žádosti č.j. 725/23 – prostory pro výuku
 11. REUSE centrum – nabídky na zpracování dotace
 12. Měření CO2 ve škole – nabídka monitoringu a čidel
 13. Příspěvky do Regionálního svazku obcí Bohdanečsko 2024
 14. Oprava vchodu do č.p. 11- komise pro výběr zhotovitele
 15. Knihovní řád Obecní veřejné knihovny – změna

Jarní tvořívá dílna s floristou

Ve středu 20. března 2024 od 16 hodin proběhne Jarní tvořiná dílna s floristou Petrem Kopáčem, na které si účastníci budou moci vyrobit jarní věneček. Za poplatek 290 Kč budou k dispozici slámové korpusy věnců, vázací drát, mech, proutí a jarní cibuloviny. Jakékoliv další přízdoby si může každý přinést. Vhodné taky bude mít vlastní kleště či tavnou pistoli.

Závazné přihlášky se zaplacením poplatku přijímá do 8. března obecní úřad ve Břehách. Následně podle počtu zájemců bude určeno i místo konání akce.

Akce knihovny Břehy – aktualizováno

22. 2. 2024 od 14 h. proběhne první Klub seniorů.

6. února 2024 od 16 hodin bude v knihovně RNDr. Jana Vlková přednášet na téma „Kytky k jídlu“. Na besedu naváže vycházka do břežské přírody 14. května 2024 od 14 h.

23. ledna 2024 v 17 h. začne série pravidelných cestopisných přednášek Veroniky Závodské. Ta první na téma „Přes půl světa – Dubaj, Francouzská Polynésie, Nový Zéland, Sydney.“

12. zasedání zastupitelstva obce Břehy

Ve čtvrtek 14. prosince 2023 od 18 hodin bude v restauraci Autokempu Buňkov další veřejné zasedání obecního zastupitelstva.

Zveřejněný program.

 1. Rozpočet obce Břehy na rok 2023 a SDV,  Rozpočet Mateřské školy Břehy na rok 2023 a SDV,  Rozpočet Základní školy Břehy na rok 2023 a SDV
 2. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
 3. Žádost č.j. 621/23 – pozemek na p.č. 106/4
 4. Žádost č.j. 665/23 – kanalizace na p.č. 13/1
 5. Žádost p. Jelínková – nájemce restaurace č.j. 652/23
 6. Žádost č.j. 725/23 – prostory pro výuku
 7. Projednání č.j. 717/23 – Smlouvo o zřízení věcného břemene – pro ČEZ a.s.
 8. Informace o postupu – vklad infrastrukt. majetku do VAK Pardubice a.s.
 9. Odměny zastupitelů a místostarostů – nově dle novelizace zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 10. Výkup el. energie z MVE 2024- informace
 11. Splavnění Labe – Pard. kraj – info.
 12. Možnost získání vybavení pro REUse centrum.

11. zasedání zastupitelstva obce Břehy

Program 11. zasedáníVe čtvrtek 9. listopadu 2023 od 18 hodin proběhne v restauraci Autokempu Buňkov veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

Zveřejněný program:

 1. Regulační plán Žernov – projednání a vydání
 2. Žádost o příspěvek č.j. 574/23
 3. Projednání obecně závazných vyhlášek: o místním poplatku ze psů, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, OZV kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2019
 4. Výsledek přezkoumání hospodaření obce
 5. Příprava rozpočtu Obce Břehy 2024 – informace
 6. Projednání umístění místa podnikání do č.p. 11 č.j. 651/23
 7. Projednání navýšení kapacity družiny ZŠ a jídelny ZŠ Břehy
 8. Kalendář obce
 9. Další možnosti rozvoje veřejného osvětlení
 10. Informace k úvěru PGRLF – traktor s příslušenstvím
 11. Žádost nájemce restaurace v autokempu č.j. 652/23

Večer sokolských světel na Buňkově 2023

V neděli 8. října 2023 se na pláži rybníka Buňkov uskuteční vzpomínková akce k Památnému dni sokolstva. Vše začne v 18:30 h. úvodním slovem a připomínkou významných břežských sokolů. Poté si každý bude moci vyrobit lodičku z kůry, kterou se zapálenou svíčkou společně vypustíme po hladině Buňkova. Bude připraven i oheň a špekáčky k opečení.

 

 

 

 

8. zasedání zastupitelstva obce Břehy

Ve čtvrtek 29. června 2023 od 19 hodin proběhne ve mlýně na Výrově veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

Zveřejněný program:

1) Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV 12 2026462 s ČEZ Distribuce a.s.
2) Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV 12 2013518/VB1 s ČEZ Distribuce zastoupenou ELPROM CZ s.r.o.
3) Projednání výsledku výběrového řízení “ Pořízení lesnické techniky – traktor s vybavením “ a schválení příslušných smluv s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s
4) Projednání výsledku výběrového řízení na akci „Modernizace chodníku Břehy – SO02 – Štěpánkova část A“
5) Projednání výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby „Venkovní učebna ZŠ Břehy“
6) Určení existence veřejné komunikace v areálu bývalého JZD (ul. Zemědělská) – informace

Knihovna Břehy

26. března 2024 od 17 hodin bude přeloučský spisovatel Michal Zmítko číst ze své knihy Meč pro krále.

16. dubna 2024 od 17 hodin – cestovatelská přednáška Veroniky Hájkové (Závodské) o řeckém ostrově Zakynthos.

30. dubna 2024 od 17 hodin – Ing. Josef Kříž: O první kostce cukru.

6. února 2024 od 16 hodin přednáška RNDr. Jany Vlkové „Kytky k jídlu“. Na besedu naváže vycházka do břežské přírody 14. května 2024 od 14 h.

22. 3. 2024 od 18 h. – Dámský klub věnovaný kosmetice.

Čtenářské dílny vždy od 16 h. – 24. 1., 21. 2., 20. 3., 24. 4., 22. 5. 2024

Každou středu od 15 do 18 hodin v knihovně probíhá herní odpoledne.

Jednou měsíčně (ve čtvrtek) bude v knihovně probíhat Klub seniorů (28. 3. 2024 od 14 h.)

V knihovně je kromě knih k zapůjčení k dispozici i velký stůl s notebooky připojenými k internetu, hrací koutky pro děti a místnost s promítacím plátnem.

V rámci knihovny funguje Semínkovna.

Knihovnice

 • Bc. Jana Rybková
 • Eva Forštová (po 15-17)

Adresa: Bahníkova 192, Břehy
Telefon: 724 748 941, 606 745 811
Web: www.knihovnabrehy.cz
Email: knihovna@obecbrehy.cz

Online katalog

Otevírací doba:
pondělí    12 – 17 h.
úterý        12 – 19 h.
středa      13 – 18 h.
čtvrtek     12 – 17 h.
pátek        12 – 17 h.