2. Blešák na trávě ve Břehách

V sobotu 20. července 2024 od 10 do 13 hodin proběhne na hřišti před sokolovnou ve Břehách další bleší trh. Přijďte sem prodat či věnovat věci, které již nepotřebujete a nakupte si to, co Vám udělá radost. Prodávajícím doporučujeme vzít si např. deku, na které mohou vystavit nabízené věci.
Vstup je pro všechny zdarma.

Výstava obrazů Víta Boučka ve výrovském mlýně

AKTUALIZACE – V pátek 12. července 2024 od 17 hodin proběhne komentovaná prohlídka s autorem.

V sobotu 6. července 2024 v 17 hodin bude ve mlýně na Výrově ve Břehách zahájena výstava obrazů Víta Boučka s názvem Proměny všednosti. Vernisáž hudebně doprovodí Zuzana Grohová.

Výstava bude otevřená každou středu, pátek a sobotu vždy od 13 do 16 hodin. Jindy po dohodě na tel. 608 859 246.

Výstava potrvá až do konce srpna.

16. zasedání zastupitelstva obce Břehy + stručná zpráva

Ve středu 26. června 2024 od 18 hodin bude v restauraci Na Křižovatce veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

Valná hromada společnosti Autokemp Buňkov s.r.o. schválila výsledek hospodaření roku 2023 ve výši -217.690 Kč. Ztrátu jednatelka Lucie Jelínková zdůvodnila vysokými odpisy mobilheimů. Podle zveřejněných výkazů za roky 2022 a 2023 to vypadá, že tyto mobilheimy byly sice pořízeny již v roce 2022, ale společnost je začala odepisovat teprve v roce 2023. Ačkoliv dle zákona by měly být odepisovány 5 let, byla v roce 2023 odepsána celá polovina jejich pořizovací hodnoty. Mám tedy podezření, že byl neoprávněně snížen základ daně.
Dále jednatelka informovala o tom, že byla opravená jedna ubytovna a na podzim by chtěla realizovat první etapu oprav sociálních zařízení v apartmánech za podpory Pardubického kraje ve výši 268 tis. Kč. Návštěvnost v roce 2023 byla 6.821 lidí na 16.530 nocí, z toho bylo 463 hostů ze zahraničí. Průměrně v kempu lidé strávili necelé 4 dny, což je méně, než v minulých letech. Kemp je hojně využíván cyklisty i díky Labské stezce.

OZ vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2024.

OZ schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene na elektrický pilíř “na pile”.

OZ schválilo dar Sokolu Břehy na činnost ve výši 25.000 Kč.

OZ schválilo vnitřní směrnici obce, kterou se na místo stávajících papírových stravenek zavádí pro zaměstnance obce Břehy stravenkový paušál.

OZ vzalo na vědomí navýšení kapacity jídelny Základní školy Břehy z důvodu navýšení počtu žáků ZŠ o 5 jídel na celkových 75 jídel.

OZ zamítlo žádost o dar Asociaci Radost.

OZ schválilo nařízení obce Břehy č. 1/2024 o krizovém štábu obce.

OZ schválilo komisi ve složení Jirava, Jirák, Morávek pro výběr nejlepší nabídky na opravu chodníku v ulici Nerudova (od obchodu na sever). Je opět počítáno s čerpáním dotace od Pardubického kraje z Programu obnovy venkova.

OZ schválilo záměr využití energetického poradenství pro obec od firmy Optimal-Energy.cz, a.s. Samotné poradenství má být zdarma, firma snad má mít provizi od dodavatele energií, se kterým obec jejím prostřednictvím uzavře smlouvu.

OZ schválilo pořízení nového webu obce. Půjde o upgrade stávajícího webu od firmy Webhouse za 43.127 Kč bez DPH. Starosta tento krok obhajoval existencí připomínek na nemodernost nynějšího webu. Možná to ale také souvisí s ukončením dosavadní služby Google Universal Analytics ke konci června.

Starosta informoval o plánování vysokorychlostní železnice1, která má zasahovat i do katastru obce Břehy. Pod nesouhlasné stanovisko s odbočkou vysokorychlostní tratě (VRT) do Pardubic, které již podal Regionální svazek obcí Bohdanečsko (RSOB) se již starosta podepsal. OZ zde odhlasovalo souhlas s obsahem vyjádření RSOB a navíc odsouhlasilo, aby Obec Břehy zaslala Ministerstvu dopravy a Pardubickému kraji svůj vlastní nesouhlasný dopis.
Jako hlavní argument nesmyslnosti odbočky VRT do Pardubic uváděli zastupitelé kromě těsné blízkosti koridoru tratě s obytnými domy či dalšího narušení infrastruktury obcí ve všech variantách vedení tratě i tvrzení, že vlaky na trati Praha – Vratislav budou zajíždět do Pardubic a zase se na trasu vracet. Toto se mi ale nepodařilo z veřejně dostupných zdrojů potvrdit. Naopak na oficiálním webu VRT se uvádí toto: “Hlavní směr na Polsko zajistí rychlou dopravu do turistických oblastí Krkonoš. Odbočná větev do Pardubic umožní převedení dálkové dopravy ze stávajícího koridoru na vysokorychlostní trať a zajistí zrychlení do Orlických hor. Zrychlíme tak dopravu mezi Olomoucí, Českou Třebovou, Ústím nad Orlicí a Prahou a zároveň zvýšíme kapacitu pro nákladní dopravu na tratích přes Kolín i Velký Osek. Odlehčíme a zjednodušíme i dopravu do Ostravy.” Ještě lépe to dokresluje toto schéma2.
Nakonec v diskusi ještě navrhl pan Morávek podání žádosti o informace na Správu železnic, kdo konkrétně je za návrh slepé odbočky do Pardubic zodpovědný, abychom jej “zlikvidovali”. OZ pak schválilo obecnější usnesení, aby Obec Břehy zaslala na Ministerstvo dopravy, resp. Správu železnic žádost o informace na problematiku odbočky VRT do Pardubic.

OZ schválilo nabídku firmy Osvětlení a energetické systémy a.s., která spravuje veřejné osvětlení (VO) v obci Břehy prý už asi 20 let, na výměnu stávajících sodíkových světel za LED osvětlení, což má vést k úspoře energie ze současných 44 MWh na 13 MWh ročně. Samotná výměna v hodnotě 424 tis. Kč bez DPH má být pro obec zdarma v rámci stávající smlouvy a celková paušální částka za správu VO (provoz, správa, údržba, elektřina) se má ze stávajících 648 tis. Kč ročně snížit na 473 tis. Kč ročně. Obec však musí s firmou uzavřít 4letou smlouvu (dodatek ke stávající smlouvě) na správu VO. Cena za elektřinu se ale může dle situace na trhu zvýšit. Realizace má proběhnout na podzim. Po výměně pak má být osvětlení regulováno tak, že v hlubokých nočních hodinách se intenzita světla bude snižovat (jednak kvůli úspoře energie, jednak kvůli omezování světelného smogu). Tento rozdíl však nemá být nijak významně viditelný. Nová světla mají mít navíc konektor s možností budoucího propojení např. celé sítě VO, u které pak lze ovládat jednotlivé lampy samostatně.

OZ schválilo dar ve výši 35.000 Kč Moped klubu Břehy na pořádání Stadion cupu 10. 8. 2024 .

 

Volby do Evropského parlamentu 2024

Z celkových 857 voličů ve Břehách jich přišlo volit 359, což je volební účast ve výši 41,89 %.

Volby do Evropského parlamentu se ve Břehách budou konat v sokolovně v pátek 7. června od 14 do 22 hodin a v sobotu 8. června 2024 od 8 do 14 hodin. Seznam kandidátů je zveřejněn na webu Českého statistického úřadu.

Volební kalkulačka

Výsledky budou zveřejněny až po ukončení voleb v celé EU. Předpokládaný čas je v neděli 9. června 2024 ve 23 h.

číslo zkratka název počet hlasů % hlasů
1 KAN Klub angažovaných nestraníků
2 LANO Liberální aliance nezávislých občanů
3 SPD+Trikolora SPD a Trikolora 22 6,21
4 Mourek Mourek – politická strana
5 LŽPL LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI 1 0,28
6 PRO2022+SVPROZS PRO – Jindřicha Rajchla 3 0,85
7 Nevolte Urza.cz Urza.cz: Nechceme vaše hlasy
8 SSPD-SP+Švýcdem Ref.o vstupu do EU bylo zmanip.státem plac.kampaní 2 0,56
9 AUTO+PŘÍSAHA PŘÍSAHA a MOTORISTÉ 33 9,32
10 SEN 21+Volt SEN 21 a Volt Česko
11 ČR1 Česká republika na 1. místě!
12 Zelení Strana zelených 2 0,56
13 ČSSD+DOMOV+Směr ČSSD 1 0,28
14 ANO ANO 2011 107 30,23
15 NDRDSSSBUANSČKR ALIANCE ZA NEZÁVISLOST ČR – proti přijetí eura! 5 1,41
16 mimozemstani.eu ANO LEPŠÍ EU S MIMOZEMŠŤANY (zast.drahotu a válku) 4 1,13
17 KDU+ODS+TOP 09 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 61 17,23
18 REFERENDUM REFERENDUM – Hlas Lidu
19 Svobodní Svobodní 9 2,54
20 SOCDEM Sociální demokracie 5 1,41
21 STAN+SLK Starostové a osobnosti pro Evropu 31 8,76
22 Hlas HLAS za uzák.EUTANAZIE, rovnopr.ŽEN, bezp.EVROPU! 3 0,85
23 Piráti Česká pirátská strana 16 4,52
24 Morav+SPR-RSČMS PRO vystoupení z EU
25 NOS Nový směr
26 ČSNS+KSČM+SD-SN STAČILO!, koalice KSČM, SD-SN, ČSNS 46 12,99
27 DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT 3 0,85
28 PB Volte Pravý Blok www.cibulka.net
29 SESO SENIOŘI SOBĚ
30 Levice Levice

Podrobné výsledky za celou ČR na webu Českého statistického úřadu www.volby.cz

15. veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy + stručná zpráva

V úterý 7. května 2024 od 18 hodin proběhne v restauraci Na Křižovatce ve Břehách veřejné zasedání obecního zastupitelstva.

 

 • OZ schválilo Závěrečný účet Obce Břehy za rok 2023.
 • OZ schválilo účetní závěrku Obce Břehy za rok 2023 s hospodářským výsledkem po zdanění 5 756 292 Kč.
 • OZ schválilo účetní závěrku Základní školy Břehy za rok 2023, kde výsledek hospodaření ve výši 127 137 Kč bude převeden do rezervního fondu školy.
 • OZ schválilo účetní závěrku Mateřské školy Břehy, za rok 2023 a rozdělení výsledku hospodaření ve výši 93 526 tis. Kč do rezervního fondu školy (s rezervou se počítá na vybavení herny v podkroví po plánované rekonstrukci) a 20 000 Kč do fondu odměn.
 • OZ schválilo koupi bývalé restaurace Cikánka (z celého objektu jen č.p. 53) včetně pozemku (p.č. 55/2), na kterém stojí, za 6 mil. Kč.
 • OZ schválilo záměr rekonstrukce objektu č.p. 53 s cílem v přízemí provozovat dětskou skupinu (a na ni čerpat dotaci z Národního plánu obnovy) a v patře sociální byty pro seniory (a na ně čerpat dotaci IROP – Sociální bydlení, případně jinou). Výběrová komise ve složení Jirava, Morávek, Šanda vybere dodavatele žádosti o obě výše uvedené dotace.
 • OZ schválilo prodej objektu Na pile – pod komínem (p.č. 529) firmě J stav eco s.r.o.  za 2 602 001  Kč bez DPH za účelem výstavby bytů. Firma, která byla pro stejný účel schválená na minulém jednání OZ (za cenu 3 104 000 Kč bez DPH) od smlouvy odstoupila.
 • OZ schválilo kroniku obce za rok 2023.
 • OZ schválilo vklad infrastruktury do základního kapitálu firmy Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. – protihodnotou Obec Břehy získá akcie VaKu v celkové hodnotě je 8,759 mil. Kč.
 • OZ schválilo pořízení dvou kontejnerů pro Technické služby Břehy kvůli legislativním změnám v třídění – velkoobjemový odpad je nutno třídit na spalitelný a nespalitelný a zvlášť se také třídí dřevo. Menší kontejner za cenu 43 tis. Kč a větší za 65 tis. Kč.
 • OZ schválilo přihlášku obce do soutěže Vesnice roku za registrační poplatek 4 345 Kč.
 • OZ schválilo smlouvu s Pardubickým krajem na dotaci z Programu obnovy venkova ve výši 135 tis. Kč, která bude využita na opravu chodníku v ulici Nerudova.
 • OZ odsouhlasilo umístění splaškové kanalizace na obecních pozemcích v ulici Veverkova. Kvůli napojení nových domů je v této ulici nutná rekonstrukce a rekolaudace z dešťové na splaškovou kanalizaci.
 • OZ na základě žádosti nájemníka schválilo záměr pronájmu části zahrady pro venkovní posezení u vily na Výrově.
 • OZ schválilo dar ve výši 25 tis. Kč spolku Nezlomeni. Spolek bude mít 17.-24. 8. 2024 soustředění v Autokempu Buňkov.
 • OZ schválilo dar ve výši 25 tis. Kč spolku Sport Břehy na činnost a soutěže.
 • OZ schválilo dar ve výši 5 tis. Kč Domovu u Fontány na zlepšení služeb pro klienty.
 • OZ jednohlasně odmítlo plán Přelouče vyasfaltovat cestu z Lohenic na Výrov, která pro Lohenice slouží jako evakuační v případě povodní. Jinak je tam zákaz vjezdu.
 • OZ schválilo opravu podlahy (vysokozátěžové lino místo dlaždic za cca 70 tis. Kč) a zateplení stropu (podhled ze sádrokartonu a nové osvětlení cca 50 tis. Kč) v prostoru restaurace Na Křižovatce, kde je budován bezbariérový vchod. Komise ve složení Jirák, Jirava, Morávek má zajistit dodavatele za ceny obvyklé.
 • Nakonec starosta zjišťoval podrobnosti o fungování “senior TAXI” v Přelouči.

 

Připomínky občanů v diskusi:

 • Stále chybí zrcadla u výjezdu z ulice Na Pískách a Na Střídni, které již starosta slíbil před rokem.
 • Řešil se provoz mlýna na Výrově, který by obec chtěla více otevřít veřejnosti. Bohužel se však nedaří najít jakéhosi správce objektu.
 • Zazněla zde stížnost na chybějící chodník v ulici K Pile.
 • Na Pile je špatně slyšet obecní rozhlas.
 • Registrovaným občanům nepřišla upozorňující SMS o tomto veřejném jednání zastupitelstva.

 

14. zasedání zastupitelstva obce Břehy

V úterý 26. března 2024 od 18 hodin proběhne v restauraci Autokempu Buňkov veřejné zasedánízastupitelstva obce Břehy.

Program:

1) Rozpočtové opatření č. 1/2024
2) Projednání záměru koupit nemovitost na p. č. st. 55/2 č.p. 53 (Cikánka)
3) Projednání prodeje p.č. st. 529 určené ke stavbě bytů
4) Zmařené investice obce – projednání
5) Žádost č.j. 189/24 – závod Run – Labe – run
6) Žádost č.j. 137/24 o podporu- stanice Pasíčka.
7) Žádost č.j. 182/24 – SDH Břehy
8) Veřejnoprávní smlouva s Krajskou knihovnou Pardubice č.j. 119/24
9) Žádost č.j. 178/24 – Linka bezpečí
10) Příprava vítání občánků a schválení daru pro nové občánky obce.
11) Prohlášení vlastníka o zřízení věcného břemene – PSOV Pila
12) Projednání nájemní smlouvy – prostory pro výuku v knihovně v 1. NP – místnost 1.03
13) Zřízení společensky účelného místa u TS Břehy – s podporou Úřadu práce
14) Žádost č.j. 194/24 – Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.

13. zasedání zastupitelstva obce Břehy

V úterý 13. února 2024 od 18 hodin proběhne v restauraci Autokempu Buňkov veřejné zasedání obecního zastupitelstva.

Zveřejněný program:

 1. Záměr Obce Břehy pronajmout část pozemku p.č. 104/6 k.ú. a obci Břehy
 2. Záměr umístění technologie pro připojení internetu – pronájem na p.č. 104/8 k.ú. a obci Břehy
 3. Záměr obce prodat pozemek p.č. st. 529 včetně budovy bez č.p. na stavbu bytů
 4. Výběrová komise pro veřejnou zakázku: Vybavení venkovní učebny – tvořivě badatelské dílny v Základní škole Břehy
 5. Smlouva o spolupráci s Pardubickým krajem – digitálně technické mapy
 6. Darovací smlouva s Elektrárnou Chvaletice a.s.
 7. Žádost o povolení turnaje č.j. 743/23
 8. Žádost Sokol Břehy č.j. 66/24
 9. Žádost Zdravotní klaun o.p.s. č.j. 84/24
 10. Opětovné projednání Žádosti č.j. 725/23 – prostory pro výuku
 11. REUSE centrum – nabídky na zpracování dotace
 12. Měření CO2 ve škole – nabídka monitoringu a čidel
 13. Příspěvky do Regionálního svazku obcí Bohdanečsko 2024
 14. Oprava vchodu do č.p. 11- komise pro výběr zhotovitele
 15. Knihovní řád Obecní veřejné knihovny – změna

12. zasedání zastupitelstva obce Břehy

Ve čtvrtek 14. prosince 2023 od 18 hodin bude v restauraci Autokempu Buňkov další veřejné zasedání obecního zastupitelstva.

Zveřejněný program.

 1. Rozpočet obce Břehy na rok 2023 a SDV,  Rozpočet Mateřské školy Břehy na rok 2023 a SDV,  Rozpočet Základní školy Břehy na rok 2023 a SDV
 2. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
 3. Žádost č.j. 621/23 – pozemek na p.č. 106/4
 4. Žádost č.j. 665/23 – kanalizace na p.č. 13/1
 5. Žádost p. Jelínková – nájemce restaurace č.j. 652/23
 6. Žádost č.j. 725/23 – prostory pro výuku
 7. Projednání č.j. 717/23 – Smlouvo o zřízení věcného břemene – pro ČEZ a.s.
 8. Informace o postupu – vklad infrastrukt. majetku do VAK Pardubice a.s.
 9. Odměny zastupitelů a místostarostů – nově dle novelizace zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 10. Výkup el. energie z MVE 2024- informace
 11. Splavnění Labe – Pard. kraj – info.
 12. Možnost získání vybavení pro REUse centrum.

11. zasedání zastupitelstva obce Břehy

Program 11. zasedáníVe čtvrtek 9. listopadu 2023 od 18 hodin proběhne v restauraci Autokempu Buňkov veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

Zveřejněný program:

 1. Regulační plán Žernov – projednání a vydání
 2. Žádost o příspěvek č.j. 574/23
 3. Projednání obecně závazných vyhlášek: o místním poplatku ze psů, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, OZV kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2019
 4. Výsledek přezkoumání hospodaření obce
 5. Příprava rozpočtu Obce Břehy 2024 – informace
 6. Projednání umístění místa podnikání do č.p. 11 č.j. 651/23
 7. Projednání navýšení kapacity družiny ZŠ a jídelny ZŠ Břehy
 8. Kalendář obce
 9. Další možnosti rozvoje veřejného osvětlení
 10. Informace k úvěru PGRLF – traktor s příslušenstvím
 11. Žádost nájemce restaurace v autokempu č.j. 652/23

Knihovna Břehy

Přes celé letní prázdniny bude v knihovně probíhat výstava o prvorepublikové společnosti „Pátečníci“.

V létě bude knihovna uzavřena od pátku 19. do pátku 26. července z důvodu čerpání dovolené.

Každou středu od 15 do 18 hodin v knihovně probíhá herní odpoledne.

Jednou měsíčně (ve čtvrtek) probíhá v knihovně Klub seniorů.

V knihovně je kromě knih k zapůjčení k dispozici i velký stůl s notebooky připojenými k internetu, hrací koutky pro děti a místnost s promítacím plátnem.

V rámci knihovny funguje Semínkovna.

Knihovnice

 • Bc. Jana Rybková
 • Eva Forštová (po 15-17)

Adresa: Bahníkova 192, Břehy
Telefon: 724 748 941, 606 745 811
Web: www.knihovnabrehy.cz
Email: knihovna@obecbrehy.cz

Online katalog

Otevírací doba:
pondělí    12 – 17 h.
úterý        12 – 19 h.
středa      13 – 18 h.
čtvrtek     12 – 17 h.
pátek        12 – 17 h.

Rozvojový strategický plán obce Břehy 2022-2026

Charakteristika a historie obce

Obec Břehy je druhou největší obcí Přeloučska. Leží 2 km od města Přelouče a 8 km od Lázní Bohdaneč v nadmořské výšce 211 m. Od krajského města Pardubic ji dělí 18 km a od krajského Hradce Králové 27 km. V obci žije přes tisíc obyvatel a její katastr má rozlohu 1136 ha. Břehy jsou známy již z XI. století, kdy spolu s Přeloučí náležely ke klášteru opatovickému. Později se dostaly pod panství pardubické prostřednictvím Diviše Bořka z Miletínka (r. 1436). Ve Břehách žil od r. 1844 jeden z vynálezců ruchadla, František Veverka, který je pochován na přeloučském hřbitovu. V obci také často pobývala Ema Destinová.

Od roku 1491 patřila i naše obec do majetku Viléma z Pernštejna. První zmínka o mostu přes Labe, spojující město Přelouč s obcí, je kolem roku 1530. Most byl původně dřevěný a obec platila ročně 8 grošů mýtného. Roku 1831-36 za vlády Ferdinanda zvaného Dobrotivý, byl zhotoven násep silnice z Přelouče do Břehů a dále do Živanic a Bohdanče. Úsek Přelouč – Břehy byl opatřen 13 dřevěnými mosty, které sloužily jako propusti v době povodní. Roku 1880 byl zbudován železný most. V letech 1921-26 byla stavěna elektrárna a zároveň železobetonový most, který slouží dodnes, a elektrárna, která je dosud v provozu se stala spolu s mostem technickou památkou. Za vlády Viléma z Pernštejna byl také zřízen Opatovický kanál 26km dlouhý a 12m široký (viz okolí), a dále bylo založeno 235 rybníků. Dva z nich se nacházejí v blízkosti obce a to rybník Sopřečský a Černý Nadýmač.

Světové války se nevyhnuly ani obci Břehy. Zmařené životy našich spoluobčanů připomínají dodnes udržované pomníky, a to u Labe – pomník padlým z r. 1945 a v obci – památník padlým v obou světových válkách. Díky své příznivé poloze a snaze jejích obyvatel se obec dále rozvíjela a rozrůstala až do dnešní podoby.

Současnost obce

V současné době je v obci hlášeno k trvalému pobytu 1078 obyvatel (k 1. 1. 2022), z toho v produktivním věku okolo 60 %. K prosinci 2021 zde bylo pouze 4,93% nezaměstnaných obyvatel. Obec má vybudovanou velmi dobrou infrastrukturu – kanalizaci, vodovod, veřejný rozhlas a osvětlení, kabelové telefonní rozvody a je kompletně plynofikována. V novější zástavbě jsou položeny i zemní elektrorozvody. Všechny místní komunikace jsou zpevněny, živičným povrchem, částečně opraveny. Celkový ráz obce je převážně vilový. Většina těchto vilových domků (tzv. Festovna – po staviteli Festovi) je z let 1934-38. Několik hospodářských stavení, většinou opravených, se nachází pouze ve starší části obce. Nové části obce jsou Břehy-sever a Břehy-pila.

V obci je jedna prodejna potravin a obchod s drogistickým zbožím a autokosmetikou. Vlastníkem prodejen je obec, provozují je nájemci. Obec je dále vlastníkem mateřské školy s kapacitou dvou tříd a základní školy pro 1.-5. ročník. Základní škola je situována v okrajové části obce zvané Výrov a od okraje lesů ji dělí pouze školní hřiště. Můžeme tedy tvrdit, že se jedná o celoroční školu v přírodě. Prostředí okolí školy bývá v letních měsících využíváno i pro dětské letní tábory. Průměrný počet žáků je 60. Majetkem obce je i Autokemp Buňkov, s.r.o., který byl dán do provozu v roce 1978 (viz AC). Leží na západním okraji stejnojmenného rybníka o rozloze 56 ha. Voda je v něm mírně radioaktivní s rašelinovým podložím.

V činnosti je i nová obecní knihovna v č.p. 192. Činnou složkou je Sbor dobrovolných hasičů, který zařazen jako JPO III. Je nyní vybaven T 815, T 138 CAS 32, Fordem Transit, dvěma stroji PS 12. Technika je umístěna ve dvou garážích, vytápěných akumulačními kamny. Součástí vybavení je klubovna, soc. zařízení, včetně sprch. Velmi důležitá je i práce hasičů s dětmi a mládeží. Dalšími činnými spolky je Sport Břehy, Moped klub Břehy, Sokol, Tenisový klub, hokejbalový tým BSB, Myslivecké sdružení a další. Dohled nad pořádkem v obci zajišťuje smluvním vztahem Městská policie Přelouč. V obci jsou poměrně bohaté pohostinské služby. První restaurace je přímo v areálu autokempu s celoročním provozem a nabídkou teplých jídel v sezóně. Akvárium pro velké či malé návštěvníky se sladkovodními rybami je umístěno právě v restauraci Buňkov. Dále je možnost stravování je v Restauraci na Cikánce. Občerstvit se můžete i v sauně „Pohoda“. V provozu je dále od ledna 2022 budova Multifunkčního a kulturního centra na mlýně.

Naši občané, ale i návštěvníci mohou využívat služeb místních drobných podnikatelů, ať už se jedná o pneu-servis, autoopravny, autodopravu, autokarosářství, klempířství, prodej drogerie, saunu, montáž pohonu na LPG do vozidel, montáž plynových rozvodů, strojní broušení pil, stavební firmy, malířství, výrobu a montáž žaluzií, montáž, opravy a distribuci kotlů na dřevní odpad, opravy starého nábytku, prodej květin a zeleniny, prodej umělých květin a dárkového zboží, až po prodej krmiva pro domácí zvířata a exoty či umělecké kovářství. Nesmíme zapomenout ani na firmy, které se zabývají např. výrobou zdravotní techniky nebo zemědělských zařízení.

Výchozí podmínky strategie.

Předložené hlavní pilíře obce Břehy vycházejí především ze znalosti potřeb občanů obce, ze zkušeností zastupitelů i námětů od spoluobčanů. Jsou rovněž v souladu s volebními programy všech zastupitelů.

Strategický plán je založen na uspokojování potřeb občanů obce, cílem je uspokojivý a trvale udržitelný rozvoj na poli ekonomickém, sociálním i environmentálním.

Pro jeho zpracování byly využity analytické i další podklady: SWOT analýza, výkazy hospodaření obce, územní plán obce, program obnovy venkova, webové stránky obce.

SWOT analýza – Břehy 2021

SWOT analýza je standardní analytická metoda využívaná např. v projektovém managementu a často také jako důležitý nástroj pro tvorbu strategických plánů obcí. Její síla je především v přehlednosti a jasnosti obsažených informací. Lze ji vytvořit pro obec jako celek nebo pro jednotlivé oblasti (školství, samospráva, infrastruktura atd.)

Analytická východiska pro SWOT analýzu: Vychází ze základních demografických a ekonomických ukazatelů obce dostupných na CZSO.cz. Dále byly využity materiály z obecního úřadu o vybavenosti obce, infrastruktuře a vývoji hospodaření. Využit byl nový územní plán a informace o stavu životního prostředí v regionu. Důležitým vstupem byly názory a připomínky zastupitelů obce.

SWOT analýza – Břehy

Silné stránky Slabé stránky
• Finanční stabilita obce
• Relativně velký majetek obce
• Dobrá dopravní dostupnost a blízkost Přelouče
• Společenský život v obci
• Konsolidované školství (MŠ i ZŠ)
• Turistický ruch (autokemp)
• Pozitivní trend růstu počtu obyvatel
• Nová knihovna a budova mlýna
• Vzhledem k nekončícím průtahům stavby plavebního stupně Přelouč není dokončena cyklostezka až do Přelouče
• Majetkově nepatří obci některé pozemky (v autokempu, pod některými komunikacemi, cesta do školy okolo rybníka)
• Dosluhuje budova č.p. 11 a č.p. 8
Příležitosti Hrozby
• Další rozvoj turismu s důrazem na handicapované spoluobčany
• Využití potenciálu blízkosti Přelouče
• Využití dotačních možností
• Rozvoj spolupráce formou MAS, sdružení obcí, svazků obcí
• Spolupráce s novým majitelem elektrárny Chvaletice – Sev.en EC
• Zájem občanů o dění v obci
• Hospodářská nejistota, inflace v ČR znehodnocující majetek obce, energie
• Zvyšování dopravy a tím hlučnosti a prašnosti v obci
• Stárnutí obyvatelstva
• Prudce narůstající administrativa a složitost a nepřehlednost legislativy
• Část obce v záplavové zóně stále není dostatečně chráněna
• Těžba štěrkopísků
• Vznik „vyloučených“ ubytoven v obci

Pilíře strategie a strategická vize

Hlavní vizí a strategickým cílem je udržitelná kvalita života všech občanů Břehů.

Ta bude zajištěna těmito opatřeními:

Infrastruktura, rozvoj a prostředí obce

 • Údržba a výsadba veřejné zeleně – plněno průběžně
 • Úklid odpadů v obci i v okolí obce, udržování pořádku a pořádání sběru velkoobjemového odpadu – plněno průběžně
 • Kanalizace a vodovod Na Hrázi
 • Dobudování veřejné infrastruktury (kde chybí) rozhlas, osvětlení atd.
 • Úprava a dobudování chodníků v obci – dle projektu PD Servis Pardubice
 • Chodník do Přelouče – první část (po Střídeň) finalizována v roce 2015, dokončení dle situace s plavebním stupněm Přelouč
 • Opravy ulic (asfaltový povrch) – průběžně
 • Protipovodňová opatření
 • Realizace veřejných prostranství – náves a „rybníček“
 • Plán a realizace opravy nebo přebudování obecního úřadu – průběžně
 • Udržení prodejny potravin a smíšeného zboží – průběžně
 • Bytový dům na pile
 • Modernizace veřejného osvětlení – snížení spotřeby

Kultura, sport, volný čas a sociální oblast

 • Akce pro seniory (pravidelně)
 • Vybudování malého pečovatelského centra pro seniory – dle dotačních možností
 • Široká podpora kulturních akcí – průběžně
 • Podpora vzniku spolků – průběžně
 • Rozvoj sportovního/ch areálu – průběžně
 • Rozvoj autokempu (využitelný i pro občany obce) – průběžně
 • Oprava č.p. 11 (kultura a občanská vybavenost)

Informovanost občanů, otevřená obec, prezentace obce

 • Rozvoj internetových stránek obce – průběžně
 • Rozvoj systému včasné výstrahy – průběžně
 • Prezentování obce, zajímavostí v obci na internetu a dalších médiích – průběžně účast na soutěžích (Vesnice roku, Zlatý erb…) – průběžně
 • Vydávání občasníku Břežan – průběžně
 • Mobilní služby (Česká obec, Mobilní rozhlas)

Podpora rodiny a školství

 • Modernizace dětských hřišť – průběžně
 • Udržení kvalitní ZŠ i MŠ – průběžně
 • Venkovní učebna ZŠ
 • Podkroví MŠ
 • Zajišťování bezpečí a bezpečnosti v obci – průběžně
 • Vítání občánků obce – průběžně
 • Podpora aktivit pro děti (kroužky, mladí hasiči, akce pro děti) – průběžně