Zrušení výlovu rybníka Buňkov 2018

Zpráva rybářského hospodáře

Vážení občané obce Břehy, města Přelouče, vážení sportovní rybáři a rybářky,

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Přelouč oznamuje, že z důvodu vzplanutí nemoci kaprů, nebude v letošním roce probíhat tradiční výlov s možností prodeje ryb na hrázi rybníka Buňkov.

Pracovníci rybářského svazu Přelouč ve druhé polovině měsíce září zjistili drobný úhyn na rybníce Buňkov, který se však s plynoucími dny zvětšoval. Začali se objevovat kapři v okrajích rybníka, v litorálním (příbřežním) pásmu a také se objevovali u přítoku do rybníka. Zdraví kapři se v takových částech rybníka dlouhodobě nevyskytují. Po každodenním měření hodnot kyslíku a teploty rybniční vody (dosahovaly kolem 10 mg O2/l při teplotě 18 – 19 °C, což jsou hodnoty bezproblémové v rybníkářství) se přistoupilo k odebrání vzorku ryb k laboratornímu vyšetření a to již ve spolupráci s Krajskou veterinární správou Pardubice. Vzorky ryb laboratorně vyšetřili v SVÚ Jihlava a k potvrzení výsledku byly zaslány i na Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně.

Výsledkem šetření byly pozitivní nálezy na virové onemocnění tzv. KOIHERPESVIRÓZA. Toto onemocnění je na seznamu mezinárodně sledovaných nákaz a nemocí povinných hlášením. Původcem je Koiherpesvirus (KHV, CyHV3). Mezi hlavní vnímavé druhy patří Koi kapr a kapr obecný (všechny věkové kategorie). Odborná literatura uvádí, že pro vzplanutí nemoci je důležitá teplota vody, a to mezi 18 a 28 °C. Optimum pro rozvoj onemocnění je 22 – 26 °C, při teplotě 30 °C se rozvoj nemoci zastavuje. Nemocné ryby dezorientovaně plavou, shromažďují se u hladiny a na přítoku, mají zvýšenou frekvenci dýchání. Nejvýraznější patologické změny jsou na žábrách – nekrotické změny až opadávání žaberních lístků. Terapie KHV bohužel není známa.

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj vydala ČRS, z. s., MO Přelouč Mimořádná veterinární opatření, která jsou z veterinárního zákona striktní. V současné době se přistupuje k vypuštění rybníka a sběru uhynulých kaprů. V termínu 17. října se přistoupí k výlovu rybníka a zajistí se likvidace všech vnímavých druhů ryb a ostatních druhů ryb utracením.

Na člověka ale nemoc přenosná není, a není tak teoreticky ani problém s konzumací ryb. V rybníku Buňkov je kaprů tolik, že není možné je všechny naráz zpracovat v oprávněném zpracovatelském zařízení a jejich uchovávání by mohlo přispět k šíření viru. Bude proto zajištěn přesun ryb k neškodnému odstranění v asanačním podniku. Následná dezinfekce pracovních nástrojů a pomůcek, technologického zařízení a dopravních prostředků dezinfekčním prostředkem je samozřejmostí.

Dále se nařizuje ČRS, z. s., MO Přelouč provést následnou účinnou dezinfekci rybníka vápněním nejpozději do 31. 12. 2018. Po provedení dezinfekce se nařizuje ponechat rybník Buňkov nejméně 6 týdnů ladem.

Nabízí se otázka, jak se onemocnění dostalo do rybníka Buňkov. Odpovědí je hned několik. Například přítokovou vodou, vodním ptactvem či rybožravými predátory – (kormorán, volavka), který rybník hojně navštěvují, dále neodborným vysazením soukromých chovatelů ryb, kterým bylo líto zlikvidovat svou obsádku z důsledku lokálního úhynu, jinými slovy, ryby ve svém zahradním rybníčku hynou, tak třeba v Buňkově se budou mít lépe, avšak opak je pravdou, stejně tak mohlo onemocnění propuknout vlivem velmi suchých a teplotně nadprůměrných letních měsíců, nebo kombinací všech vyjmenovaných důsledků.

Nicméně touto komplikovanou a politováníhodnou situací se pro naše sportovní rybáře vůbec nic nemění. Zarybnění územních rybářských revírů a revírů místního významu bude zabezpečeno ve stejném množství vysazených ryb jako v letech minulých.

Děkujeme za pochopení.

Za Český rybářský svaz, z. s., místní organizaci v Přelouči

Ing. Karel Němec

Rybářský hospodař ČRS, z. s., MO Přelouč

Publikováno 6. 10. 2018
www.rybariprelouc.cz


Související dokumenty:

Rozhodnutí Krajské veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních

Nařízení Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních

Ukončení mimořádných veterinárních opatření

… a články:

Pardubický deník: Vloni museli nechat utratit 90 tun ryb. Nyní chystají rybník na novou sezonu

Český rozhlas Pardubice: Rybáři už napouští Buňkov, do rybníka se po nákaze brzy vrátí ryby