Změna územního plánu obce Břehy

Starosta zveřejnil návrh zadání změny č. 1 územního plánu Obce Břehy, se kterým máte možnost se seznámit buď na našem webu, na obecním webu či osobně na obecním úřadu. Do 19. ledna 2014 máte možnost se k navrhovaným změnám písemně vyjádřit.

Zjednodušeně zkusím nastínit hlavní body změny. Nová zástavba Na Novině bude zahrnuta do zastavěného území obce. Stávající „trojúhelník“ – pole – přes ulici Bahníkova od Noviny směrem k Semínu má být určen pro bytovou výstavbu. Ovocný sad u silnice na Přelouč je překvalifikován na zahrádkářskou oblast. Areál bývalé pily má být z plochy pro výrobu změněn na smíšenou obytnou plochu a zastavitelná plocha navazující na tento areál z východní strany má být zrušena. Tato navazující část zůstává však stále jako plocha smíšená výrobní. U stávající zastavitelné lokality navazující severně na areál pily má být zrušen ochranný pás zeleně na jižním (k pile přiléhajícím) okraji tohoto území. Lokalita „Břehy-jih“ nebude měněna.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *