Zámek Choltice

Dnešnímu zámku stavebně předcházely ještě tvrz a tzv. „starý“ zámek, které byly umístěny před současným zámkem směrem do zámeckých zahrad. Tvrz byla patrně vystavěna na přelomu 13. a 14. století (písemně doložena 1379) jedním ze dvou vladyckých rodů z Choltic. Někdy ve druhé polovině 16. století za majitele pak byla tvrz přestavěna na „starý“ zámek, který byl však záhy za Třicetileté války, mezi lety 1633–1634 zpustošen císařskými a švédskými vojsky. Současná podoba zámku Choltice pochází především z výstavby „nového“ zámku z let 1693-1707. Zámek na popud vlastníka Romedia Konstantina z Thunu navrhl ital Rossi de Lucca. Starý zámek byl v zásadě celý pobořen a části zdiva zachovány v budově s nárožní baštou v severovýchodní části nového zámku. Na větší části původního zámku a tvrze, stejně jako na místě jejich hradeb a ochranných příkopů byl vystavěn rozsáhlý zámecký park v anglickém stylu. Barokní stavba nového zámku byla pro nedostatek financí nakonec vystavěna jen jako dvoukřídlý jednopatrový objekt (místo trojkřídlého do čtverce se čtvrtou stranou jako železnou branou do zahrad) a byla do něj zahrnuta i osmiboká kaple sv. Romedia vystavěná o dekádu dříve. Zámek byl v průběhu 18. a 19. století několikráte opravován a přestavován, zejména po požáru v roce 1795, kdy vyhořely především střechy zámku a kaple.

Zámek obklopuje zámecká zahrada se solitérními dřevinami, z nichž na první pohled zaujmou dva mohutné platany javorolisté, které jsou navrženy na ochranu jako památné stromy, dále mohutný jinan dvoulaločný, liliovník tulipánokvětý nebo metasekvoje čínská.

V současné době je areál zámku, kaple sv. Romedia, starý zámek, ohradní zeď, hřbitovní kaple, kaplička sv. Antonína, pamětní deska na čp. 5, socha sv. Agáty, socha sv. Cecílie, socha sv. Floriána, socha sv. Václava, gloriet, bazén, bývalý pivovar, studna „Nová Barbora“, ohradní zeď s branami, napajedlo pro ptáky, vázy (2 ks), opěrné zdi se sklepem a kamenný most přes Zlatý potok na seznamu kulturních památek.

Otevírací doba:
LEDEN – BŘEZEN – otevřeno pouze v některých dnech v rámci speciálních kulturních akcí
DUBEN – (soboty, neděle, svátky)  10:00 – 16:00
KVĚTEN – SRPEN – (denně kromě pondělí)   10:00 – 17:00
ZÁŘÍ – (soboty, neděle, svátky)   10:00 – 17:00
ŘÍJEN – (soboty, neděle, svátky)   10:00 – 16:00
LISTOPAD, PROSINEC – otevřeno pouze v některých dnech v rámci speciálních kulturních akcích

Poslední prohlídka začíná s koncem otevírací doby.

Mimo návštěvní dobu jsou prohlídky možné po předchozí domluvě s kastelánem (tel.: 734 257 579, kastelan@choltice.cz)

Přehled akcí naleznete v Kalednáři akcí.

Vstupné:
1. OKRUH (kaple sv. Romedia, zámek): 50 Kč (dospělí), 30 Kč (děti od 6 let, studenti, senioři od 65 let, ZTP), zdarma (děti do 5 let, ZTP/P)
2. OKRUH (Muzeum černého divadla): 40
1. a 2. OKRUH DOHROMADY: 80 Kč (dospělí), 60 Kč (děti od 6 let, studenti, senioři od 65 let, ZTP), zdarma (děti do 5 let, ZTP/P), 220 Kč (rodinné vstupné)

 

Památkou od: 3. 5. 1958
Číslo popisné: 1
Webwww.zamek-choltice.cz
GPS49°59’8.484″N, 15°37’6.947″E
Obec s rozšířenou působností: Přelouč
Obec (obecní úřad): Choltice
Katastrální území: Choltice