Zájezd do Třemošnice, Žlebů a Třebešic

V sobotu 25. června 2022 pořádá obec Břehy autobusový zájezd do Berlovy vápenky v Třemošnici, na státní zámek Žleby, zámek Třebešice a do zahradnictví Starkl. Odjezd z autobusových zastávek ve Břehách v 9 hodin, návrat asi v 18 hodin.

Vstupné a jídlo si hradí každý účastník sám, obec hradí jen autobus. Přihlášky s platbou 200 Kč přijímá paní Linhartová na OÚ Břehy.