Vánoční Potštejn a betlémy v Třebechovicích

V sobotu 14. prosince 2013 vypraví obec Břehy autobus na vánoční výlet s hranou prohlídkou zámku v Potštejně.

Odjezd je v 8,30 hod. od autobusových zastávek. Vstupné si hradí účastníci sami. Přihlásit se můžete u pí Věry Novotné (tel. 466 958 491) nebo na OÚ Břehy.