V obecném zájmu

Na zasedání obecního zastupitelstva konaném ve čtvrtek 16. května 2013 byla krom mnoha jiného “projednávána” (čti přednesena) změna vyhlášky o poplatcích za odpady (chcete-li přesněji obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 27. 1. 2011, kterou se ruší vyhláška č. 5/2011). Tato úprava byla panem starostou prezentována jako drobná změna za účelem odpadnutí nevymahatelných pohledávek za lidmi, kteří mají trvalý pobyt na obecním úřadě, ve Břehách se nezdržují a není způsob, jak z nich poplatky vymámit. Už toto se mi zdá jako dost pochybný důvod k odpuštění poplatků. Ale na dvojí metr jsou Břežáci už nějak zvyklí. Zda byla tato změna nakonec odhlasována, či nikoliv, se vlastně moc lidí nedozvědělo, neboť kdo tam byl, ví možná ještě méně, než ti, kteří byli této frašky ušetřeni. Tedy na úřední desce je sice vyvěšena nová vyhláška, ale chybí podpisy. Proč? Co to vlastně znamená?

Na této nové vyhlášce kvituji jedinou, i když jen technickou, záležitost, a to zpřesnění čl. 2, který již neopisuje znění zákona, ale nově se pouze odkazuje na příslušný paragraf zákona o mísních poplatcích, což mohlo být aplikováno i na mnohé další odstavce, ale budiž.

Čl. 4 definuje výši poplatku, jež je složen ze dvou částí (z částky 150 Kč za kalendářní rok a z částky 250 Kč za kalendářní rok). Ta druhá má být dle zákona o místních poplatcích stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku, a to v maximální výši 750 Kč. A zde začínají záhady. Proč toto rozúčtování nákladů existuje pouze v roce 2010 a další až nyní v roce 2013, když má být tato složka poplatku aktualizována každoročně? Další otázkou je způsob výpočtu této druhé složky poplatku. Daný výpočet se v aktuální vyhlášce týká sumy nákladů na svoz odpadu za rok 2012 rozpočítané na počet obyvatel včetně počtu domů (bytů…), kde nikdo k pobytu hlášen není (za tyto se vybírá stejný poplatek jako za jednu hlášenou osobu). Zmiňovaný výpočet se dobral částky 769 Kč a z této byla pak záhadně vykouzlena již výše zmiňovaná částka 250 Kč. Stejná částka (tedy 250 Kč) byla stanovena i v předchozí vyhlášce č. 5/2011, kde se rozpočítávají náklady roku 2009 a vypočtená částka činila 804,80 Kč na jednoho poplatníka (zda byly tehdy zahrnuty i rekreační objekty bez hlášených osob by už zřejmě nevypátral ani Colombo). To bylo ovšem ještě před poslední novelizací zákona o obcích, kdy limit této částky tehdy nebyl 750 Kč jako nyní, ale právě 250 Kč. Že by tedy byla opomenuta aktualizace zákona z roku 2012?

A konečně se dostáváme k avizované změně, tedy přidání čl. 6 (Osvobození a úlevy) který má čtyři body. V prvním je od poplatku za dům (byt..), kde není nikdo hlášen, osvobozen člověk, který takovou nemovitost vlastní a zároveň má ve Břehách trvalý pobyt, tedy poplatek již jednou platí. Toto je ovšem pouze moje domněnka, neboť zde zcela chybí identifikace zákona, na který je odkazováno. V dalších bodech jsou od poplatku osvobozeny děti narozené v daném roce a poplatníci umístění v domově důchodců, ústavu sociální péče či v jiném obdobném zařízení. V jednom z bodů je však osvobozen také poplatník, který má trvalý pobyt na ohlašovně (přeloženo do češtiny – TP na obecním úřadě) a zároveň splňuje podmínku, že se v obci celoročně nezdržuje. Aby mohl být poplatník od poplatku takto osvobozen, musí však výše uvedené skutečnosti doložit. Ptám se tedy – pokud nelze s takovým člověkem navázat jakoukoliv komunikaci (vysvětlení pana starosty o nutnosti zavedení tohoto osvobození – viz výše), jak tento člověk může splnit podmínku doložení skutečnosti, že se v obci nezdržuje? Pokud bude totiž schopen cokoliv doložit, pak je také možné na něm tento poplatek vymáhat. Tedy pane strosto, paní zastupitelky a páni zastupitelé (kdo vlastně zvedl ruku a komu to bylo putna?), qui prodest?

A perlička nakonec. „Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení z důvodu naléhavého obecného zájmu.” Napadají mě jen dvě možnosti naléhavého obecného zájmu, z nichž jedna je „obecným zájmem” jen pro velice úzký okruh lidí a ta druhá mi přijde poněkud komická vzhledem k tomu, jak je pan starosta neomylný.

–K

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *