Uzavírka silnice Břehy-Semín

Od pondělí 19. srpna 2019 od 7 h do pátku 4. října 2019 do 16 h bude úplně uzavřena silnice III/3229 Semín-Břehy v úseku od křižovatky se silnicí III/32722 ve směru do Semína v délce cca 800 m z důvodu provádění stavby „Modernizace silnice III/3229 Semín-Břehy“. Objízdná trasa je vedena obousměrně pro veškerou dopravu ze Semína po silnici III/32210 do Strašova, dále po sil. III/32722 do Břehů. Uzavírka se dotkne i veřejné autobusové dopravy. Po dobu uzavírky budou platit výlukové jízdní řády a nebudou obsluhovány zastávky U štiky a Vyhnálov v Semíně.