Ustavující zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva

2014_01_Program_06112014V pátek 7. listopadu 2014 od 18 hodin se bude v restauraci autokempu Buňkov konat první ustavující zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

Po slibu zastupitelů byl schválen program tentokrát pouze s jediným přidaným bodem.

Přestože pan Jirák navrhl změnu Jednacího řádu, zastupitelé schválili již od roku 2006 platný Jednací řád a o případných změnách snad prý budou jednat na některé ze svých tajných schůzek. Proč schvalovali již platný Jednací řád? Podle této logiky by museli schválit veškeré platné obecní vyhlášky.

Uvolněný starosta, neuvolněný místostarosta a předsedové výborů zastupitelstva byli zvoleni v podstatě jednohlasně.  Volba členů výborů byla odložena na příští jednání.

Dále zastupitelé schválili maximální výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva a zároveň předsedům výborů podle Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.

Starosta podal informaci o případném delegování starosty na jednání valné hromady Svazku obcí Přeloučska a Regionálního svazku obcí Bohdanečsko a místostarosty na jednání valné hromady VaK Přelouč.

OZ schválilo rozpočtovou změnu č. 4/2014, ve které se má jednat o navýšení příjmů i výdajů ve výši 552.700 Kč. K dispozici mají tuto změnu opět pouze zastupitelé.

OZ schválilo návrh smlouvy o smlouvě budoucí na prodej bytů na pile za 10.000 Kč/m2 + skutečné náklady na dokončení konkrétního bytu a pověřilo starostu podpisem těchto smluv. Byty nelze podle původního záměru prodat nedokončené, neboť teprve nyní zastupitelé zjistili, že objekt je veden jako průmyslový pouze se dvěma byty. Obec musí tedy byty dokončit a teprve po jejich zkolaudování je může prodat. Cena bytů byla nyní stanovena na základě průzkumu ceny bytů na přeloučsku provedeném Pavlem Jiravou. Tato cena se má pohybovat kolem 15.000 Kč/m2 za plnohodnotný byt. Přitom v záměru obce na prodej těchto bytů zveřejněném 4. března 2014 bylo stanoveno, že “Cena 1 m2 bytu bude stanovena jako podíl součtu veškerých nákladů Obce Břehy a celkové plochy bytů včetně připočítání nákladů na společné prostory a nákladů spojených s pořízením a prodejem”. Dosud ale nikdo (ani zastupitelé) nemá informace o tom, kolik rekonstrukce pily stála, kolik ještě stát bude a zda se vynaložené náklady obci prodejem bytů vrátí. Proč se teď cena stanovuje podle jiných pravidel? A budeme vůbec někdy náklady nejen na pilu, ale také na mlýn znát?

Ceny jednotlivých bytů můžete odhadnout dle jejich rozměrů: byt č. 1 – 27,3 m2, byt č. 2 – 42,8 m2, byt č. 3 – 83,1 m2 (je již obydlen), byt č. 4 – 62 m2, byt č. 5 – 60,2 m2, byt č. 6 – 47 m2 a byt č. 7 – 28,3 m2. Jeden z bytů obec přislíbila nechat jako sociální.
Vzhledem ke schválení těchto smluv, a tedy existenci vyhlídky na získání finančních prostředků od žadatelů o byty, schválilo následně zastupitelstvo pokračování prací na pile. Jde o vnitřní elektroinstalaci, rastry pro sádrokarton, vnitřní omítky a dokončení topení. Vše tradičně bez výběrového řízení. Konkrétně byla zmíněna jen firma Kmoníček.

Při diskusi k tomuto bodu jsme opět byli svědky mimo jiné toho, že aby se zde obyčejný člověk něčeho domohl (v tomto případě sociálního bytu), nestačí podávat žádosti a opakovaně chodit žádat na obecní úřad, ale že se musí veřejně pohádat s celým zastupitelstvem a potupně zveřejňovat své osobní problémy přede všemi, aby pak pod jejich tíhou místostarostu osvítil duch svatý se spásným nápadem místo sociálního bytu, který obec nemá, použít pro dočasné ubytování v nouzi ubytovnu v kempu. Na tomto příkladu také vidíme, že obec nemá absolutně žádnou koncepci nejen sociálních bytů, ale sociální politiky obecně.

OZ schválilo výkup elektřiny z malé vodní elektrárny ve mlýně firmou ČEZ za cenu 0,87 Kč/kWh a pověřilo starostu podpisem smlouvy na rok 2015.

V posledním – přidaném – bodě zastupitelstvo schválilo 3člennou komisi ve složení: Pavel Jirava, Petr Jirák a Petr Morávek pro otevření obálek s nabídkami na kompostéry.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.