Tvrziště Lepějovice

Památkou od: 3. 5. 1958
Umístění: středověká zaniklá obec Lepějovice
Obec s rozšířenou působností: Přelouč
Obec (obecní úřad): Valy
Katastrální území: Valy nad Labem