Socha dívky s holubicí v Přelouči

Nejen obyvatelé přeloučského sídliště v jižní části města jistě znají sochu umístěnou před budovou školní jídelny v ulici Obránců míru. Na svém místě je už více jak třicet let, jistě již tedy patří mezi pozoruhodnosti této části města.

Výstavba školní jídelny u budovy gymnázia probíhala v letech 1982-1985. V té době (konkrétně v letech 1965-1991) stanovoval stavební zákon povinnost vydat při státních stavbách jedno až čtyři procenta z nákladů na stavbu na umění ve veřejném prostoru. I proto se nám z této doby dochovala řada pozoruhodných uměleckých děl. Do této kategorie spadá i socha v Přelouči, která je vlastně jedinou dochovanou skulpturou v našem městě z období komunistického režimu. Dohledat archivní prameny se k ní i přes veškerou snahu nepovedlo. Můžeme tak předpokládat, že socha je na tomto místě umístěná zřejmě od léta 1985, neboť v září tohoto roku byla školní jídelna otevřena.

Autorem díla je sochař Dobromil Zahradník (1925-1991). Socha je provedena z pískovce, vysoká je i s podstavcem asi 3,2 metru. Sokl má rozměry 70×50 cm a na jeho zadní straně se nachází iniciály autora. Socha samotná je vysoká 2 metry. Podle vzpomínek paní Zahradníkové se jmenuje „Dívka s holubicí“. Z umělecko-historického hlediska jí lze řadit do tzv. civilismu, v době vzniku ovlivněného normalizací.

V muzejních sbírkách máme dokonce tři varianty modelů sochy, které Dobromil Zahradník při přípravě svého díla zhotovil. Ten vítězný má výšku 78 cm. Zobrazuje dívku držící v náručí holubici, tradiční symbol míru. Další dva sádrové modely (které zde uvádíme na fotografiích) jsou již nižší (50 cm) a od vítězné verze jsou poněkud odlišné. První nerealizovaná verze zobrazuje dívku s mírně pokrčenýma rukama nesoucími zřejmě stylizované květiny. U druhého z nich má postava vítězně zdvižené ruce a drží v nich stylizovaný prapor či vlajku. Modely do sbírek věnovala paní Vlasta Zahradníková z Pardubic v říjnu 1991.

Mgr. Matěj Pešta

Autor: Dobromil Zahradník
Vznik
: 1985
Umístění
: před školní jídelnou
Ulice: Obránců míru
GPS50°2’2.597″N, 15°33’38.970″E
Obec s rozšířenou působností: Přelouč
Obec (obecní úřad): Přelouč
Katastrální území: Přelouč