Sbor církve československé husitské a kolumbárium v Přelouči

Budova kostela, farního úřadu a kolumbária se nachází na místě bývalé synagógy a židovské školy. Synagoga zde byla vystavěna roku 1861. Za druhé světové války byli židovští občané deportováni do Terezína a místní židovská obec zaniká. V roce 1946 budovu synagogy a židovské školy zakoupila od židovské náboženské obce v Pardubicích Církev československá husitská. Synagóga byla přestavěna v letech 1946-1952 na sbor Církve československé a bývalá židovská škola na farní dům, v němž se dnes nachází kancelář farního úřadu a sborová místnost. Návrh přestavby pochází od architekta Františka Kubelky z Prahy. Autorem fresky nad stolem Páně je akademický malíř Karel Skála.

Zdroj: www.nockostelu.cz

Umístění: vedle Městského úřadu
Ulice: Tůmy Přeloučského 332
GPS50°2’18.897″N, 15°33’38.007″E
Obec s rozšířenou působností: Přelouč
Obec (obecní úřad): Přelouč
Katastrální území: Přelouč