Přírodní památka Hrozná

Jedná se o slepé rameno řeky Labe vzniklé po úpravě koryta v roce 1910. Z fauny zde žije čolek obecný, skokan hnědý, užovka obojková, lesák rumělkový či hojná populace vodních měkkýšů. Z flóry jsou zde hojně zastoupeny dymnivky. Kolem ramene jsou typické břehové porosty vrb a topolů.

Rozloha: 3.1238 ha
Předmět ochrany: mrtvé labské rameno s břehovými porosty a pestrou faunou a flórou
Nadmořská výška: 220 m
Datum vyhlášení území: 12. 5. 1982
Obec s rozšířenou působností: Pardubice
Obec: Opatovice nad Labem
Katastrální území: Opatovice nad Labem