Povodně 2010

16. a 17. srpna byla v obci uspořádána sbírka, jejímiž iniciátorkami byly Věra Novotná a Marie Štarmanová. Vybrané věci byly ve středu 18. srpna odvezeny přímo do povodní postižené obce – Bílého Kostela nad Nisou.