Poplatky

Do konce března lze na obecním úřadě zaplatit poplatky za svoz TKO (400,-/osobu popř. rekreační objekt) a poplatky ze psů (1/100,- 2/250,-). Od dubna budou již tyto poplatky vybírány se 100% přirážkou.