Poplatky

Do konce března 2012 lze na obecním úřadě zaplatit poplatky za TKO (400,-/osobu) a poplatky ze psů (1/100,- 2/250,-). Od dubna budou již tyto poplatky vybírány se 100% přirážkou.