Pomník rekviziční komise v Mělicích

Tragédie ve vlnách Labe u Mělic 

Od pradávna platilo a platí, že když armády ve válce nemají vše, co potřebují, dochází k rekvizicím. Rekviziční komise zabavují obilí, mouku a maso, ale i ošacení a obuv, palivo pro polní kuchyně a pekárny, koně, povozy atd. Když Rakousku-Uhersku v první světové válce začalo téct do bot, když začalo kulhat zásobování vojska na frontách, objevily se na vesnicích rekviziční komise, jejichž úkolem bylo u sedláků hlavně obilí a mouku. Na jaře 1917 se jedna taková komise pohybovala na Přeloučsku. Budiž k jejímu dobru a chvále přičteno, že co v komorách a stodolách sedláků viděla, vidět nechtěla, nic nezrekvírovala, a tak žádný div, že po tragédii, která ji postihla, se v nejednom oku zaleskla slza… Sedmičlenná rekviziční komise, složená z pěti vojáků, rolníka Vincence Jeřábka z Rohovládovy Bělé a kantora Josefa Zelinky z Velin u Holic, zakončila v pozdním odpoledni 20. března 1917 svou práci v obci Mělice. Přespala v čp. 4 u Vojtíšků.
Za nepříjemně chladného následujícího rána, v první jarní den, pak vyrazila z Mělic k převozu na Labi. Chtěla do Opočínku na protějším břehu řeky. Labe, vzduté jarním táním, se valilo kalným proudem k Přelouči. Převozní pramice tu sice byla, ale převozník nikde – kdopak by se také při tak vysokém stavu pustil na vodu! Sedmnáctiletý syn z čp. 4, Jan Vojtíšek, který komisaře kousek doprovázel, se nabídl, že je převeze. Sedm mužů váhalo, ale jít na Opočínek pěšky, to by museli po proudu až do Přelouče a pak druhým břehem zpět. Rozhodli se, že to zkusí na pramici.

Osud však nechtěl, aby se komise na Opočínek dostala – uprostřed vířivých zpěněných vln rozvodněného Labe se s ní pramice převrhla. Osm mužů se začalo v ledové vodě zoufale rvát o holý život. Jen mladý Vojtíšek se dostal jakoby zázrakem na břeh. Ostatní bojovali s dravým živlem marně… Mrtvého rolníka Jeřábka vylovili až pátý den, těla pěti vojáků až v létě pod Přeloučí. Tělo nebohého učitele Zelinky nenalezli vůbec.
Dnes by tu k podobné tragédii nedošlo, dnes tu spojuje oba břehy z Mělic do Valů most. Na jeho mělické straně je deska, připomínající událost, která se tu odehrála toho 21. března 1917. Bohužel je více než z poloviny zasypaná hlínou a zarostlá křovím.

Miroslav Klimpl, 17. 12. 2009
Vyšlo ve Zprávách KPP číslo: 9-10/2009

 

Text na pomníku:

V upomínku
na členy rekvisiční komise
přítele našeho
Čeňka Jeřábka z Bělé Rohov.
Jos. Zelinku učit. z Velin u Holic
a jejich doprovodu vojínů:
Jos. Felkla z Banína okr. Polička
Fr. Hanka ze Spořic okr. Chomutov
Václ. Kirchnera z Varnsdorfu
Emil. Prouzy z Jablonce n/Nisou
Jin. Schmida z Bíl. Potoka okr. Frýdlant
kteří při konání povinnosti dne 21.
března 1917 při převozu zde přes
Labe všichni utonuli.

Pomník je z poloviny zasypaný hlínou, běžně tedy posledních pět řádků není vidět.

Vojáci jsou pohřbeni na katolickém hřbitově v Přelouči.

Umístění: při cestě z Mělic do Valů těsně před mostem vlevo v křoví u cestičky vedoucí pod most
GPS50°2’1.174″N, 15°37’1.279″E
Obec s rozšířenou působností: Přelouč
Obec (obecní úřad): Přelouč
Katastrální území: Mělice