Plechovky do plastů

S novým – individuálním – systémem třídění a svozu odpadů ve Břehách přibyla pro Břežáky i jedna novinka.

Do žlutých nádob, které máme u domu, lze (narozdíl od žlutých kontejnerů) vhazovat i sešlápnuté plechovky od nápojů (např. od piva, energy drinků či limonád). Jde ale opravdu jen o tyto konkrétní plechovky. Nelze sem házet žádné konzervy či jiné kovy!

SOP k této novince vydal leták.