Nebezpečí vzniku požárů

Od pátku 26. července až do odvolání schválila Rada Pardubického kraje období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. V místech, jako jsou lesní porosty a jejich okolí do vzdálenosti 50 m, suché travní porosty, plochy zemědělských kultur, klady sena a slámy, je zakázáno:

  • rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň
  • kouřit
  • odhazovat hořící nebo doutnající předměty
  • vjíždět motorovým vozidlům na lesní a polní cesty s suché travní porosty
  • odebírat vodu ze zdrojů pro hašení požárů k jiným účelům
  • používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky