Morávkův mlýn v Opatovicích nad Labem

Nejohroženější nemovité památky
– bez mlýnice, špýcharu, pozůstatků hosp. budov a st. p. č. 10/2

Mlýn vzniklý patrně na místě klášteřiště, při náhonu z Mlýnského potoka. V dnešní podobě klasicistní jednopatrová zděná stavba patrně z r. 1804 (lit. uvádí i rok 1732) s výtvarně hodnotným průčelím zdobeným pilastry ve vysokém řádu a rozměrnými štukovými znaky. Budova je součástí mladšího mlýnského areálu, technická památka.
Stav: Celkový havarijní stav objektu. Statické narušení zdiva, krovu atd. Nutná celková obnova.

Památkou od: 3. 5. 1958
Číslo popisné: 48
GPS50°9’1.501″N, 15°47’53.966″E
Obec s rozšířenou působností: Pardubice
Obec (obecní úřad): Opatovice nad Labem
Katastrální území: Opatovice nad Labem