Mlžení je ve Břehách stále normou

Domníváte se, že zveřejňování informací obecním úřadem ve Břehách je samozřejmostí? Pak Vás vyvedu z omylu. Jen se podívejte na data zveřejnění jednotlivých zápisů z jednání zastupitelstva – mnohé jsou zveřejněny i s půlročním zpožděním! A to nemluvím o nezveřejňovaných smlouvách a jiných důležitých dokumentech, nebo jen informacích o tom, co se právě v obci děje. Kdo z vás třeba věděl, jak bude vypadat náves? Nepomáhají ani neformální emaily, na které zásadně nedostávám žádné odpovědi. Žádost o informace ve smyslu tzv. InfoZákona je to jediné, co náš obecní úřad přiměje zveřejnit důležité dokumenty. Bohužel to není vždy úplně zadarmo. Uvádím zde tedy seznam nedávno vyžádaných informací a dokumentů, které by břežákům neměly být lhostejné.

  1. zápis ze 13. jednání zastupitelstva obce Břehy ze dne 15. 6. 2016 – zdarma
  2. zápis ze 14. jednání zastupitelstva obce Břehy ze dne 27. 9. 2016 – zdarma
  3. projektová dokumentace k oblasti Břehy-centrum (náves) – skenování 3 x A3 + 7 x A4 = 26 Kč
  4. kronika obce Břehy za rok 2015 – zdarma
  5. dodatek č. 1/2017 ke smlouvě a smlouva samotná s firmou SOP, a. s. – skenování 10 x A4 = 20 Kč
  6. položkově veškeré náklady spojené s pracemi na mlýně Výrov od 7. listopadu 2014 do konce roku 2016 – zdarma
  7. cena nátěru střechy mlýna v roce 2008 (chybějící položka v již dříve poskytnutém rozpočtu) – 35.500 Kč (doplněno do celkového rozpočtu oprav mlýna) – vyhledání v archivu 50 Kč

Co vyplynulo z postupně zasílaných dokumentů v žádosti a doplňujících dotazů:

Na výtah ve mlýně Výrov obec uzavřela dvě smlouvy s firmou Triplex Blešno, ačkoliv na 13. veřejném zasedání byla projednána a schválena jedna částka ve výši 1.148.290 Kč. Ta je navíc o 50.457 Kč nižší, než součet částek na obou smlouvách. Proč je zakázka nakonec dražší, než schválená? A proč je rozdělena na dvě smlouvy?

  1. Smlouva č. 966/2016T na výrobu a montáž vertikální plošiny TRAVEL 500 uzavřena dne 18. 10. 2016 – částka 719.248 Kč
  2. Smlouva č. 955/2016T na výrobu a dodávku ocelové konstrukce šachty pro vertikální plošinu uzavřena dne 27. 6. 2016 – částka 479.499 Kč 

Jako důkaz o tom, že pan Kulhánek ve dvou kronikách prokazatelně lže o pamětní desce Petra Jakeše, mi pan starosta poslal následující sdělení: „Pamětní deska v návrhu je uložena na Obecním úřadu Břehy a byla připravena v roce 2010 s tím, že pokud se dohodneme s vlastníkem, bude umístěna na oplocení RD (čp. 169, pozn. red.). To se nestihlo k významnému výročí v roce 2010, a tak to snad bude v roce 2020. Návrh desky jsem připravil jen já sám, takže jsem zvolil její zveřejnění a připomínkování. Odkaz na tento zveřejněný návrh je na obecbrehy.cz.“ Schválně, kdo z vás o tom ví?