Přírodní památka Labiště pod Opočínkem

Jedná se o staré rameno Labe s charakteristickými zbytky lužních porostů na březích. Rameno bylo odděleno od aktivního toku při regulaci v roce 1920. V roce 1978 bylo zjištěno úplné odpojení ramene od toku Labe. Okolní pozemky jsou zemědělsky využívány. Vodní hladina v rameni kopíruje výšku hladiny v Labi a mění se také v závislosti na dotaci podzemními vodami a dešťovými srážkami. Celkově lze říci, že je hladina poměrně stálá a nedochází k výraznému kolísání, které by mělo zásadní vliv na břehové porosty a fyzikálně chemické procesy ve
vodním prostředí.

Z rostli jsou zde zastoupeny např. leknín bílý, leknín bělostný, žabník kopinatý, nadmutice kopinatá, kosatec žlutý, úporek hrálovitý, ze stromů jilm vaz nebo jilm horský. Z živočichů např. čolek velký, kuňka obecná, ještěrka obecná, kavka obecná, labuť velká, slavík obecný a další.

Rozloha: 2.6669 ha
Předmět ochrany: mrtvé labské rameno s významnými rostlinnými a živočišnými společenstvy
Nadmořská výška: 205 m
Datum vyhlášení území: 12. 5. 1982
Obec s rozšířenou působností: Pardubice
Obec: Pardubice, Živanice
Katastrální území: Opočínek, Živanice