Krajská knihovna v Pardubicích slaví 125 let

Letošní rok se pro Krajskou knihovnu v Pardubicích nese v duchu oslav. Od založení Veřejné obecní knihovny pardubické uplynulo 125 let. Své brány veřejnosti otevřela již 7. července 1897. Posledních 20 let je knihovna příspěvkovou organizací Pardubického kraje.

Knihovna si výročí připomínala tento týden na udílení cen Knihovnický anděl 2022 v Kulturním domě Hronovická. „Knihovnu jako krajskou instituci zřídilo zastupitelstvo od 1. ledna roku 2002 a tehdy začala zároveň plnit regionální funkci vůči menším knihovnám v kraji, “ uvedl náměstek hejtmana pro kulturu Roman Línek a pokračoval: „Kraj pro její sídlo dokoupil v roce 2002 sousedící dům U Zlatého beránka na Pernštýnském náměstí a po rekonstrukci v letech 2004–5 se plocha knihovny téměř zdvojnásobila. Významným mezníkem byl i vznik Knihovního centra U Vokolků, které kraj vybudoval za přispění evropských fondů a otevřel v roce 2020. V posledních letech kraj také zvyšuje svůj příspěvek na regionální funkci knihoven.“

Ocenění Knihovnický anděl je pravidelně udíleno každých pět let v rámci výročí krajské knihovny osobnostem, které se mimořádně zasloužily o rozvoj knihovnictví v Pardubickém kraji nad rámec své profesní knihovnické činnosti.  

Slavností večer byl završen hudebním vystoupením dechové skupiny Trio Ribelino, která je díky kulturnímu festivalu Léto na Příhrádku mezi čtenáři knihovny velice oblíbená a známá.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem zaměstnancům knihovny a organizaci SKIP za spolupráci.

 

Seznam oceněných knihovníků v roce 2022

Chrudimsko

 • Hana Mazurová (Městská knihovna Chrudim)
 • Ludmila Adámková (Obecní knihovna Mrákotín)
 • Světlana Malinská (Obecní knihovna Mrákotín)

Pardubicko

 • Radka Zelenková (Knihovna městyse Choltice)
 • Eva Forštová (Obecní knihovna Břehy)
 • kolektiv pracovnic Městské knihovny Přelouč

Svitavsko

 • Vlasta Jirušová (Obecní knihovna v Opatově)
 • Alena Bartošová (Obecní knihovna Budislav)
 • Marta Alexandrová (Místní knihovna v Kunčině a Místní knihovna v Kunčině-Nové Vsi)

Orlickoústecko

 • Jana Kalousková (Městská knihovna Ústí nad Orlicí)
 • Věra Cinková (Obecní knihovna v Červené Vodě)
 • Helma Růžičková (Místní knihovna Nekoř)

Krajská knihovna v Pardubicích

 • Dana Bošková (Krajská knihovna v Pardubicích)
 • Karla Jará (Krajská knihovna v Pardubicích)
 • Irena Judová (Krajská knihovna v Pardubicích)
 • Ľubica Klímová (Krajská knihovna v Pardubicích)
 • Martina Zlatohlávková (Krajská knihovna v Pardubicích)
 • Vendula Valečková (Krajská knihovna v Pardubicích).

Krajská knihovna v Pardubicích,