Kostel sv. Jakuba Většího v Přelouči

První písemná zmínka o něm pochází z první poloviny 14. století. Ale již někdy ve 12. století zde stával malý románský chrámek. Při výstavbě kostela byly použity kamenné fragmenty z něho. Základ kostela je gotický. Byl postaven z lomového kamene a cihel, ovšem byl během staletí několikrát přestavován v důsledku pohrom živelných i válečných, stárnutí materiálu i módních trendů. Z jihu přiléhá ke kostelu sakristie s raně gotickými i románskými prvky, která snad mohla být dříve i samostatným objektem. Na severní straně kostela byla přistavena v roce 1785 kaple sv. Barbory.

V letech 1641–1646 po požáru byl kostel barokizován. Další, ovšem velkorysá přestavba byla provedena v letech 1780–1783. Na konci 19. století byla provedena novogotická přestavba presbytáře.

Varhany pocházející ze Sedlckého kláštera byly zhotoveny významným varhanářem Abrahamem Starckem z Lokte v roce 1692. Peníze na nákup varhan věnoval bývalý starosta města, aby po jeho smrti mohly být zakoupeny. Nástroj nám slouží dodnes. Na věži se nachází gotický zvon Jakub z roku 1515. Váží 886 kg a je bez ozdob. Je opatřen pouze nápisem: „Ve jméno Boží tento zvon dělán ke cti a chvále sv. Jakubu. Anno Domini 1515.“ Zvenku na jižní straně kostela je možno vidět dva zazděné kamenné náhrobky. Na jednom je neznámý rytíř ve zbroji s mečem, u pravé nohy má položenu přilbu. Datum je špatně čitelné – snad 1569 nebo 1599. Na druhém malém náhrobku je čitelný nápis, který říká, že se jedná o dcerku protestantského faráře Karla Rubekuly z roku 1626.

Boční kaple svaté Barbory

Z vybavení je zajímavý barokní zlacený oltář ze 17. století, který byl dříve jako hlavní oltář kostela. Stará zpovědnice pochází z 18. století a byla pravděpodobně pořízena společně s cechovními lavicemi. Na sever směřující barokní okno bylo v 70. letech 20. století opatřeno vitráží podle návrhu přeloučského rodáka Jindřicha Mahelky, akademického malíře, na kterém se nachází obraz světce sv. Vavřince s roštem.

Zdroj: www.nockostelu.cz

 

Památkou od: 3. 5. 1958
Umístění: Masarykovo nám. (bez čp.)
GPS50°2’23.604″N, 15°33’37.760″E
Obec s rozšířenou působností: Přelouč
Obec (obecní úřad): Přelouč
Katastrální území: Přelouč