Kostel evangelický helvetský v Bukovce

Nynější kostel byl zbudován za působení Josefa Dobiáše, faráře a historika, který setrval v Bukovce 50 let (1858-1908) i když mu byla nabízena výhodnější místa. Na stavbu nového kostela sháněl prostředky po celé církvi. Největší pomoc se mu podařilo získat od svobodného města Basileje. Kazatelem v letech 1910-1921 se stal Bedřich Gerža, po jehož odchodu byl sbor šest let bez faráře, ale působila zde velmi aktivní a početná skupina mládeže, která vybudovala současnou modlitebnu – Husovu síň. Zásluhou faráře Františka Hroudy (1944-1976) pak byla postavena nová fara.

V roce 1995 za působení ThDr. Jiřího Doležala v letech (1994-2004) se podařilo s finanční pomocí města Basileje (zprostředkované J. M. Lochmanem), obecního úřadu v Bukovce a z darů členů sboru provést opravu fasády a v následujícím roce pak i interiéru kostela.

Převzato z bukovka.evangnet.cz

Umístění: v západní části obce
GPS50°6’3.349″N, 15°37’27.243″E
Obec s rozšířenou působností: Pardubice
Obec (obecní úřad): Bukovka
Katastrální území: Bukovka