Kompostéry – aktualizováno

aktualizováno 7. 4. 2015

Občané obce Břehy mohou od obecního úřadu zdarma získat kompostéry o objemu 900 l, a to na základě podpisu smlouvy o výpůjčce na 5 let.

Typ komposteru: Thermoking 900 od firmy ELKOPLAST PARTNERS s.r.o.

Poté, co jsme jako zájemci o kompostér tuto smlouvu obdrželi a přečetli si ji, chtěli jsme některé nejasnosti řešit na veřejném zasedání, neboť se týká téměř dvou stovek občanů obce. Byli jsme však rychle umlčeni s tím, že když se nám smlouva nelíbí, nemáme ji podepisovat. Naše postřehy plynoucí z této smlouvy zveřejníme tedy zde:

  1. V případě jakéhokoliv porušení podmínek má vypůjčitel podle čl. V. odst. 5. na vrácení kompostéru lhůtu 30 dnů od obdržení písemné výzvy půjčitele. Čl. II odst. 3. ovšem říká, že “Ke dni následujícím po jakémkoli ukončení této smlouvy o výpůjčce předá vypůjčitel složený a vyčištěný kompostér půjčiteli, a to v řádném stavu … Pokud bude vypůjčitel v prodlení s řádným vrácením kompostéru půjčiteli, je půjčitel oprávněn vyúčtovat vypůjčiteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení.”V tomto vidíme jednak evidentní rozpor, jednak také velmi přísné podmínky výpůjčky. Navíc i pokud bude vypůjčitel kompostér používat podle stanovených pravidel, pak po vypršení stanovené doby výpůjčky, musí kompostér vyčištěný a složený vrátit. A to jen a pouze v pátek 21. února 2020 (ani o den dříve – půjčitel nemá povinnost kompostér převzít; ani o den později – za každý den bude účtována pokuta 100 Kč). Pan starosta sice všem občanům na 5. zasedání tvrdil, že kompostéry nikdo vracet nemusí, kde ale starosta bere právo slibovat něco, co nemůže dodržet? On si snad je jistý tím, že za 5 let bude starostou a tento svůj slib si prohlasuje proti celému zastupitelstvu? A co morálka? Slibovat opak toho, co podepisuji? A to pořád uvažujeme v intencích starostovy pravdomluvnosti.
  2. Dále podle starosty kompostéry nemají reálnou šanci se dožít konce výpůjční doby. Většina výrobců kompostérů ale tvrdí, že tyto mají reálnou životnost více než 20 let. Proč kromě údaje o objemu není kompostér ve smlouvě nijak definován?
  3. Půjčitel také nesmí ztratit žádné doklady týkající se této smlouvy minimálně 10 let následujících po roce, ve kterém půjčitel obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce. Zda obec dotčeným občanům sdělí, kdy tento dokument obdržela, už se můžeme jen dohadovat. V každém případě i kvůli takovému prohřešku, jako je ztráta např. této smlouvy, je půjčitel oprávněn požadovat vrácení kompostéru.
  4. Jako rudý hadr na nás působí podmínka stanovena v posledním bodě smlouvy, která říká, že jméno, bydliště a datum narození vypůjčitele smí být bezpodmínečně zveřejněno.
  5. A perlička nakonec: pětiletá záruční doba kompostéru končí dne 20. 2. 2017.

Sami můžete porovnat stejnou smlouvu v Třebíči a např. v Milevsku.