Hrušeň u Vápna

hrušeň planá / Pyrus pyraster (L.) Burgsd.
Obvod: 380 cm
Poznámka: Krásná solitera, genetický dvoják, zdravá, rozvětvení asi ve 2 m, větve směřují až téměř k zemi
Umíštění: severně od obce Vápno na louce
GPS50°6’24.887″N, 15°31’48.533″E
Datum vyhlášení: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR tento strom neuvádí jako památný
Obec s rozšířenou působností: Přelouč
Obec: Vápno
Katastrální území: Vápno u Přelouče