Fara ve Svinčanech

Fara patří mezi nejohroženější nemovité památky. Tato barokní stavba pochází z let 1764-72 podle F. T. Jedličky, stavitele z Heřmanova Městce a je prací regionálního mistra dobré výtvarné úrovně, v interiéru jsou Kramolínovy fresky. Fara je dlouhodobě nedostatečnou až žádnou údržbou devastovaným objektem, omítky jsou opadané na většině ploch. O havarijním stavu svědčí na více místech živé statické poruchy a silně podmáčené zdi. Objekt je dlouhodobě opuštěný.

Památkou od: 3. 5. 1958
Umístění: severně od kostela
Číslo popisné: 1
GPS49°58’37.520″N, 15°38’29.154″E
Obec s rozšířenou působností: Přelouč
Obec (obecní úřad): Svinčany
Katastrální území: Svinčany