Evropsky významná lokalita Heřmanův Městec

Označení EVL: CZ0533300
Rozloha: 62,5764 ha
Předmět ochrany: lokalita páchníka hnědého
Datum vyhlášení území: 22. 12. 2004
Obec s rozšířenou působností: Chrudim
Obec: Heřmanův Městec
Katastrální území: Heřmanův Městec