EVL Bohdanečský rybník a rybník Matka

Označení EVL (evropsky významná lokalita): CZ0533308
Rozloha: 251,3 ha
Datum vyhlášení území: 22. 12. 2004
Předmět ochrany: lokalita kuňky ohnivé, lesáka rumělkového, modráska bahenního, vážky jasnoskvrnné
GPS50°5’41.704″N, 15°40’16.925″E
Obec s rozšířenou působností: Pardubice
Obec: Lázně Bohdaneč
Katastrální území: Lázně Bohdaneč