Dub u Valů

Památný dub v roce 2005 spadl, jeho torzo je dnes v odpočinkovém biokoridoru ve Veselí.
GPS50°0’38.742″N, 15°37’13.349″E

dub letní / Quercus robur L.
Výška: 23 m
Obvod: 740 cm
Umístění: V lesním porostu po pravé straně silnice Valy-Veselí, asi 80 m od železničního přejezdu
Datum vyhlášení: 30. 11. 1978
Stáří: 450 let
Obec s rozšířenou působností: Přelouč
Obec: Valy
Katastrální území: Valy nad Labem