Dětský den s koloběžkami

Dětský den ve Břehách se po odkladu kvůli počasí uskuteční v neděli 16. června 2013 od 14 hodin. Připraveny budou soutěže, opékání buřtů. Nezapomeňte na koloběžky!

Fotografie poskytlo jedno ze zúčastněných dítek