Dětský den

Ve neděli 3. června 2012 od 14 hodin bude na hřišti dětský den se soutěžemi, opékáním buřtů a loutkovým divadlem.