Čestní občané

Komenský, Wimbledon a ti druzí

Nejsem žádným velkým milovníkem sledování sportovních klání, ale nedávný finálový souboj o Wimbledonský talíř s českou účastí vyvolal přirozené vzedmutí hrdobské nálady. Vítězství Petry Kvitové, respektive následné udělení čestného občanství rodným městem Fulnekem (čestnou občankou se stala v pořadí druhou vedle Jana Amose Komenského), ve mne vyvolalo sérii asociací. První patřily vzpomínkám na Fulnek, kde jsem kdysi strávil více než měsíc na archeologickém výzkumu v kapucínském klášteře, ale zejména mne přivedla k přemýšlení o čestných občanech naší obce.

Břehy mají dva čestné občany, dva předsedy vlád a zároveň prezidenty. Prvním je Eduard Beneš, který se stal čestným občanem v třicátých letech po té, co se v obci zastavil na jedné ze svých cest po republice. Druhým čestným občanem obce je pak Klement Gottwald. Ač jsou jistě obě dvě čestná občanství spíše politickými rozhodnutími poplatnými své době a nemají přímý vztah k obci, čestné občanství Eduarda Beneše je vzhledem k jeho „zastávce“ a zejména pak díky jeho společenskému významu v historii našeho státu jistě více než únosné. O to obtížněji je pochopitelné stále přetrvávající čestné občanství Gottwaldovo. Ať již jsme jakéhokoliv politického smýšlení, a nutno dodat, že alespoň dle výsledku voleb je občanů s komunistickým přesvědčením v naši obci stále vysoké procento (například v posledních krajských volbách více než 20%), drtivá většina jistě chápe hrůznost činů komunistické vlády v prvních letech po roce 1948, jak je konečně dokázali na přelomu padesátých a šedesátých let oficiálně revidovat i sami tehdejší vrcholní představitelé komunistické strany a vlády. A jaké jiné jméno je silnějším synonymem pro tisícovky mrtvých a statisíce vyhnaných a perzekuovaných, než jméno vrcholného držitele moci Klementa Gottwalda. Dost dobře tak nechápu, proč ještě pravicové či křesťanské polistopadové vedení naší obce nedokázalo doposud toto čestné občanství zrušit, jak se tomu stalo ve stovkách jiných obcí, o Zlínu ani nemluvě. Revidujme prosím toto přežité a zahanbující občanství a třeba jej nahraďme i novými. Takový jmenovec jedné vesmírné planetky by si to jistě více než zasloužil.

dr. Miroslav Tyč

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *