Přírodní památka Labské rameno Votoka

Odstavené rameno řeky Labe vzniklo po regulaci toku po roce 1915. Některé břehové porosty, jsou pravděpodobně zbytkem původního luhu, zazemněnou část ramene pokrývá luh sekundární. Volná vodní hladina je pouze v západní části a v průběhu roku kolísá. Okraje vodních ploch jsou zarostlé bujnou mokřadní vegetací. Z živočichů se zde vyskytuje např. rosnička zelená, skokan skřehotavý …

Číst celý článek ‘Přírodní památka Labské rameno Votoka’ »

Národní přírodní památka Semínský přesyp

Národní přírodní památku tvoří dvě malá nezastavěná území, která jsou součástí jednoho písečného přesypu. Ten je však z větší části zastavěn. První je veřejně přístupné, opatřené informační tabulí. Druhé je za zámkem a je oplocené. Jeho stav je ale vzhledem k zanedbané péči špatný. Předmětem ochrany je výskyt chráněného kozince písečného, který byl do svého …

Číst celý článek ‘Národní přírodní památka Semínský přesyp’ »