Kronika obce Břehy 2011

Dnes zveřejňujeme neobvykle dvě verze kroniky obce Břehy za rok 2011, kdy byl kronikář PhDr. Miroslav Tyč nahrazen kronikářem novým, a to Bc. Ladislavem Kulhánkem poté, co si zastupitelé kroniku za rok 2011 přečetli. Máte tedy jedinečnou příležitost porovnat dva různé pohledy na jeden rok ve Břehách.