Břežák v knize rekordů

V létě roku 2011 uspořádal Tomáš Musil ze Břehů ve své garáži výstavu výrobních štítků z Československých motocyklů. Ta byla jakousi oslavou deseti let sbírání těchto malých plíšků, jichž se mu za tu dobu podařilo nashromáždit 2100 kusů. Tušil, že s koníčkem tohoto druhu je minimálně v České republice osamocen, tedy stačil jen nepatrný podnět, a dnes se může Tomáš Musil chlubit zápisem v České knize rekordů (konkrétně v té, která má pořadové číslo IV). Krom zápisu v knize rekordů byla v roce 2013 teto sbírka také oceněna jako kuriózní Klubem sběratelů kuriozit.

Nejstarší štítek je z roku 1935, nejvzácnější jsou například štítky z předválečných strojů Ogar 250 nebo Jawa 350 OHV. Zajímavostí jsou i různé jazykové verze. Kuriozitou je, že se sběrateli podařilo ve dvou případech sehnat štítky s po sobě jdoucími výrobními čísly, což je v mnohdy statísícových sériích velká rarita.