Blok(g) šíleného historika

Záložka Blok(g) šíleného historika má být virtuálním prostorem k uveřejnění mých zápisků, drobných studií či názorů, které se vztahují k naší obci, a které mi jednak často tanou na mysli při sledování místní veřejné diskuse, ale jež především samovolně vyplývají z jiné mé práce pisatelské či vědecké. Dlouhodobě a cíleně se zabývám oblastí středního Polabí, o kterém jsem vydal řadu vědeckých studií a článků a v rámci Polabské kulturní společnosti či Polabského Zlatého pruhu jsem pak i napsal či editoval více než dvacítku knih a sborníků. Jednou z nich byla drobná publikace o historii naší obce Břehy, díky které jsem se dostal i k psaní obecní kroniky, kterou píši od roku 2009, se zpětnými zápisy od roku 2006. Mnoho souvisejících i vnitřních podnětů vyplývajících z této mé práce potom nahromadilo v mém šuplíku mnoho námětů či rozpracovaných zápisů, které přímo či nepřímo souvisí s naší obcí a o něž bych se chtěl s širokou veřejností podělit.

dr. Miroslav Tyč